Hrvaške kune

20.08.2002 / Tuje valute

Hrvatska narodna banka je 12. avgusta 2002 izročila v obtok bankovec za 200 hrvaških kun.
Na bankovcu je dodana vrsta zaščit pred ponarejanjem in se razlikuje od bankovca v obtoku (Katalog valut, 1. del: Bankovci, št. 148/07) v naslednjih detajlih:

  • spremenjen je naziv banke: "Hrvatska narodna banka" (prej "Narodna banka Hrvatske"),
  • na sprednji strani bankovca je dodana OVI-zaščita, ki se nahaja nad in pod vodnim znakom,
  • ob desnem robu je iridiscentni trak z vidnimi številkami »200«,
  • skrita slika (beseda: »Kuna«) je ob desnem robu,
  • v osrednjem delu bankovca je kinegram s podobo Stjepana Radića in z nominalno vrednostjo bankovca,
  • na hrbtni strani bankovca je levo od sredine 2,5 mm široka vpletena varnostna nit z napisom: "200 HRK" in pod UV-svetilko mavrično fluorescira,
  • datum izdaje na hrbtni strani bankovca je: "Zagreb, 7. ožujka 2002",
  • na obeh straneh bankovca je dodana fluorescentna zaščita.

Bankovec za 200 hrvaških kun prejšnje izdaje je še naprej zakonito plačilno sredstvo.