Danske krone

24.06.2005 / Tuje valute

Danmarks Nationalbank nas je obvestila, da je 25. novembra 2004 izročila v obtok bankovec za 1.000 danskih kron z dodatno zaščito pred ponarejanjem in se od bankovca v obtoku (Katalog valut, 1. del: Bankovci, št. 228/08) razlikuje v naslednjih detajlih:

  • v levem, zgornjem kotu je hologram (z mikrotekstom obrobljena rozeta, v katerem je vidna črka »M«, številka »1000« oziroma slikarska paleta),
  • dodana je fluorescentna zaščita na obeh straneh bankovca.

Bankovci za 1.000 danskih kron prejšnje izdaje so še vedno zakonito plačilno sredstvo.