Prevzem evra v Estoniji

15.12.2010 / Tuje valute

Estonija bo 1. januarja 2011 prevzela evro kot zakonito plačilno sredstvo. Dvojni gotovinski obtok bo trajal do 14. januarja 2011. Od 1. januarja do 30. junija 2011 bo mogoče estonske krone zamenjati v vseh estonskih poslovnih bankah, v omejenem številu bank pa do 31. decembra 2011. Estonska centralna banka bo estonske krone (bankovce in kovance) menjala v evre v neomejen obsegu in brez časovne omejitve.
 
Nacionalne centralne banke članic EU bodo estonske krone (bankovce) menjale za evre od 1. januarja do 28. februarja 2011. Znesek menjave je omejen na 1.000 EUR za vsako stranko in transakcijo na dan. Storitev je brezplačna.
 
Glavna znamenja so bila objavljena v Uradnem listu EU, C 309/5, z dne 13.11.2010.