Obvestilo o informiranju o tuji gotovini

03.09.2012 / Tuje valute

Banka Slovenije je pričela leta 1994 z izdajo Kataloga valut, ki se je dopolnjeval s spremembami. Zadnja, 21. dopolnila so bila izdana v začetku leta 2009, ki so vsebovala vse spremembe pri bankovcih in evrokovancih do 31. 12. 2008.

Ne glede na izdajo dopolnil h katalogu, ste bili z dopisi redno obveščeni o spremembah (izročeno v obtok oz. vzeto iz obtoka) pri bankovcih držav, ki so bile uvrščene v katalogu valut ter o evrokovancih. Istočasno je bilo obvestilo objavljeno na tem spletnem naslovu. Dodatno ste bili seznanjeni tudi z bankovci Bosne in Hercegovine, Makedonije, Srbije, Bolgarije in Rusije.

Ugotavljamo, da je izdajanje dopolnil v tiskani obliki zastarelo. Zmanjšalo se je tudi število menjalnih mest in s tem tudi zanimanje za katalog. Zato smo se v Banki Slovenije odločili, da se dopolnila h Katalogu valut ne bodo več izdajala.

Katalog valut – povezave na spletni strani BS
 
Namesto tiskanih dopolnil bo spletna stran Banke Slovenije Bankovci in kovanci  Tuji bankovci in kovanci spremenjena. Podnaslov Tuji bankovci in kovanci bo preimenovan v KATALOG VALUT. Stran bo vsebovala:

  • Obvestila o novostih (aktualna obvestila)
  • Bankovci in kovanci (direktne povezave na spletne strani z bankovci in kovanci centralnih bank držav, ki so bile uvrščene v katalog valut: Evro, Avstralija, Češka, Danska, Hrvaška, Japonska, Kanada, Madžarska, Norveška, Poljska, Švedska, Švica, Velika Britanija in ZDA, dodane pa bodo še nekatere druge države: Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Srbija, Romunija, Rusija, Turčija itd.). Glede na potrebe se bodo dodale še druge povezave. 
  • Povezave (povezave na pomembnejše naslove kot so ECB, EK, Uradni list RS, Uradni list EU, tiskarne, kovnice ipd.).

Načrtujemo, da bo spremenjena spletna stran pripravljena do konca oktobra letos.
 
Pripominjamo, da boste še vedno redno obveščeni s pisnimi obvestili o novostih pri bankovcih in evrokovancih na dosedanji način.
  
Dodatne informacije
 
Kot informacijo vam posredujemo nekaj naslovov, na katere se lahko naročite na plačljivo aplikacijo s podatki o bankovcih: