Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov – KRD

Kdo

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti.

Do kdaj

Do 20. v mesecu (za pretekli mesec).

Zakoni in sklepi

Navodila

Postopek poročanja in tehnična navodila

Pogosta vprašanja in odgovori

 

Obvestila za poročevalce

Kontakti

Kontakti 2024 (pdf)