Ustrezne vrste digitalnih potrdil za poslovne subjekte

Za varno elektronsko poslovanje z Banko Slovenije lahko poslovni subjekti uporabljajo le digitalna potrdila, ki ustrezajo naslednjim zahtevam*:

  1. digitalno potrdilo mora izdati eden od registriranih overiteljev digitalnih potrdil;
  2. digitalno potrdilo mora vsebovati podatke o pravni osebi;
  3. digitalno potrdilo mora biti izdano za fizično osebo zaposleno pri pravni osebi ali za aplikacijo, strežnik oziroma informacijski sistem pravne osebe;
  4. digitalno potrdilo ali par digitalnih potrdil mora biti izdano za namen šifriranja in elektronskega podpisovanja.

Spodnja tabela prikazuje seznam nekaterih kvalificiranih overiteljev in oznak politik, pod katerimi so izdana digitalna potrdila, ki ustrezajo zgornjim zahtevam Banke Slovenije. V kolikor uporabljate katero drugo kvalificirano potrdilo, ga posredujte v pregled, da preverimo njegovo ustreznost.

Overitelj CPOID politike
Sigen CA

1.3.6.1.4.1.6105.2.1.1.1 
1.3.6.1.4.1.6105.2.1.1.2 
1.3.6.1.4.1.6105.2.1.1.3
1.3.6.1.4.1.6105.2.1.2.1 
1.3.6.1.4.1.6105.2.1.2.2 
1.3.6.1.4.1.6105.2.1.2.3 
1.3.6.1.4.1.6105.2.1.3.1 
1.3.6.1.4.1.6105.2.1.3.2 
1.3.6.1.4.1.6105.2.1.3.3
1.3.6.1.4.1.6105.2.1.4.1 
1.3.6.1.4.1.6105.2.1.4.2 
1.3.6.1.4.1.6105.2.1.4.3
1.3.6.1.4.1.6105.2.1.5.3
1.3.6.1.4.1.6105.2.2.3.2

1.3.6.1.4.1.6105.2.2.3.3

Sigen CA G2

1.3.6.1.4.1.6105.2.1.1.4

1.3.6.1.4.1.6105.2.1.1.5

1.3.6.1.4.1.6105.2.1.2.4

1.3.6.1.4.1.6105.2.1.2.5

1.3.6.1.4.1.6105.2.1.3.4

1.3.6.1.4.1.6105.2.1.3.5

1.3.6.1.4.1.6105.2.1.4.4

1.3.6.1.4.1.6105.2.1.4.5

1.3.6.1.4.1.6105.2.1.5.4

1.3.6.1.4.1.6105.2.1.5.5

1.3.6.1.4.1.6105.2.1.7.5

1.3.6.1.4.1.6105.2.2.3.2

1.3.6.1.4.1.6105.2.2.3.4

1.3.6.1.4.1.6105.2.2.3.5

Sigov CA (št.1) 1.3.6.1.4.1.6105.1.1.4
1.3.6.1.4.1.6105.1.1.5
1.3.6.1.4.1.6105.1.1.6
1.3.6.1.4.1.6105.1.2.4
1.3.6.1.4.1.6105.1.2.5
1.3.6.1.4.1.6105.1.2.6
1.3.6.1.4.1.6105.1.3.2
1.3.6.1.4.1.6105.1.3.3
1.3.6.1.4.1.6105.1.3.6
1.3.6.1.4.1.6105.1.4.2
1.3.6.1.4.1.6105.1.4.3
1.3.6.1.4.1.6105.1.4.6
1.3.6.1.4.1.6105.1.5.6
1.3.6.1.4.1.6105.1.6.6
1.3.6.1.4.1.6105.1.7.1
1.3.6.1.4.1.6105.1.7.6
1.3.6.1.4.1.6105.1.8.6
1.3.6.1.4.1.6105.1.9.6
Sigov CA (št.2)

1.3.6.1.4.1.6105.1.1.7

1.3.6.1.4.1.6105.1.1.8

1.3.6.1.4.1.6105.1.1.9

1.3.6.1.4.1.6105.1.2.7

1.3.6.1.4.1.6105.1.2.8

1.3.6.1.4.1.6105.1.2.9

1.3.6.1.4.1.6105.1.3.8

1.3.6.1.4.1.6105.1.4.8

1.3.6.1.4.1.6105.1.5.8

1.3.6.1.4.1.6105.1.6.8

1.3.6.1.4.1.6105.1.7.8

1.3.6.1.4.1.6105.1.7.9

1.3.6.1.4.1.6105.1.8.8

1.3.6.1.4.1.6105.1.9.8

1.3.6.1.4.1.6105.1.9.9

1.3.6.1.4.1.6105.1.13.9

1.3.6.1.4.1.6105.1.14.9

POSTArCA

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.1.1.1
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.1.1.3
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.1.2.1
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.1.2.2

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.1.2.3
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.1.2.4

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.2.1.0

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.2.1.1

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.2.1.2

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.2.2.0

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.2.2.1

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.2.2.2

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.2.2.3
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.3.1.0
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.3.1.1
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.3.2.0
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.3.2.1
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.4.1.0
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.4.2.0
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.4.2.1
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.1.2.1
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.1.2.2
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.1.2.3

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.2.2.0

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.2.2.1

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.2.2.2
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.3.2.0
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.3.2.1
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.4.2.0
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.4.2.1
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.3.1.2.0
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.3.1.2.1
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.3.1.2.2

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.3.2.2.1

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.3.2.2.2
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.3.4.2.0
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.4.2.2.1

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.4.2.2.2
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.5.1.2.1

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.5.2.2.1

1.3.6.1.4.1.15284.1.2.1.1.1

1.3.6.1.4.1.15284.1.2.1.1.2
1.3.6.1.4.1.15284.1.3.1.3.2.1
1.3.6.1.4.1.15284.1.3.2.3.2.1
1.3.6.1.4.1.15284.1.3.3.3.2.1

POSTArCA G2

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.1.1.3

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.1.2.3

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.2.1.2

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.2.2.2

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.1.2.3

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.2.2.2

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.3.1.2.2

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.3.2.2.2

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.4.2.2.2

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.5.1.2.1

1.3.6.1.4.1.15284.1.1.5.2.2.1

1.3.6.1.4.1.15284.1.4.1.1.2.1

1.3.6.1.4.1.15284.1.4.2.1.2.1

1.3.6.1.4.1.15284.1.4.3.1.2.1

1.3.6.1.4.1.15284.1.4.5.1.2.1

1.3.6.1.4.1.15284.1.5.2.1.2.1

ACNLB

1.3.6.1.4.1.7597.1.4.1

1.3.6.1.4.1.7597.1.4.2

1.3.6.1.4.1.7597.1.4.3

1.3.6.1.4.1.7597.1.4.4
1.3.6.1.4.1.7597.1.4.5

1.3.6.1.4.1.7597.1.5.11

1.3.6.1.4.1.7597.1.5.13

1.3.6.1.4.1.7597.1.5.14

ACNLB SubCA

1.3.6.1.4.1.7597.1.5.11

1.3.6.1.4.1.7597.1.5.12

Halcom CA FO e-signature 1

1.3.6.1.4.1.5939.1.4.3

1.3.6.1.4.1.5939.1.4.4

1.3.6.1.4.1.5939.1.5.3

1.3.6.1.4.1.5939.1.5.4

Halcom CA FO e-signature 2

1.3.6.1.4.1.5939.1.4.5

1.3.6.1.4.1.5939.1.5.5

Halcom CA PO e-seal 1

1.3.6.1.4.1.5939.5.3.1

1.3.6.1.4.1.5939.5.3.2

1.3.6.1.4.1.5939.5.4.1

1.3.6.1.4.1.5939.5.4.2

Halcom CA PO e-seal 2

1.3.6.1.4.1.5939.5.3.3

1.3.6.1.4.1.5939.5.4.3

Halcom CA PO e-signature 1

1.3.6.1.4.1.5939.2.2

1.3.6.1.4.1.5939.2.3

1.3.6.1.4.1.5939.5.1.2

1.3.6.1.4.1.5939.5.1.3

Halcom CA PO e-signature 2

1.3.6.1.4.1.5939.5.1.4

Halcom CA web 1

1.3.6.1.4.1.5939.5.2.4

1.3.6.1.4.1.5939.5.2.41.3.6.1.4.1.5939.5.2.41.3.6.1.4.1.5939.5.2.41.3.6.1.4.1.5939.5.2.5

Halcom Secure Server CA 1 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.2
1.3.6.1.4.1.5939.5.2.3
RekonoSign RSA QC

1.3.6.1.4.1.54579.1.1.1.7

1.3.6.1.4.1.54579.1.1.1.8

1.3.6.1.4.1.54579.1.1.1.11

1.3.6.1.4.1.54579.1.1.1.12

SIMoD-CA 1.3.6.1.4.1.22295.10.1.1.1.4.3.2

 * Samostojnim podjetnikom je omogočena tudi prijava kvalificiranih digitalnih potrdil, ki so bila izdana fizičnim osebam. Vendar tudi samostojnim podjenikom priporočamo uporabo osebnih službenih digitalih potrdil.