Poročanje podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma - Vprašalnik PPDFT

Kdo:

Banke in hranilnice

Do kdaj:

  • najkasneje do 30. aprila tekočega leta, za poročevalsko obdobje predhodnega leta po končnem stanju na dan 31. 12.
  • prva poročila po Sklepu o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma s podatki za poročevalsko leto 2020 najkasneje do 30. septembra 2021.

Zakoni in sklepi:

Navodila:

Kontakti:

Elektronski naslov: porocanje_ppdft@bsi.si