Poročanje o poslih z vrednostnimi papirji

Kdo:

Rezidenti - banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, Kapitalska družba, Slovenski državni holding in Sklad za razgradnjo NEK ter izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev v tujini.

 

Do kdaj:

Do 10. v mesecu (za pretekli mesec).

 

Zakoni, sklepi in predpisi:

 

Navodila:

 

Poglejte si še: 

Šifrant standardne klasifikacije institucionalnih investitorjev (SKIS), v katerem so za vsak poslovni subjekt podatki o nazivu, matični številki in oznaki institucionalnega sektorja, je dosegljiv na spletni strani AJPES pod Statistiko finančnih računov.

 

Kontakti:

Mirjam Kranjc mirjam.kranjc@bsi.si, tel.: 01 471 93 20