Poročanje monetarnih finančnih institucij

Kdo:

Monetarne finančne institucije (razen skladov denarnega trga)

Do kdaj:

  • redna mesečna poročila BS1S, BDOG in BS1V  -  najpozneje do 10. delovni dan v mesecu
  • redno četrtletno poročilo BS1K: za marec, junij, september- najpozneje do 12.5., 11.8. in 11.11.
  • redno četrtletno poročilo BS1K za december- najpozneje do 5.2.

Zakoni, sklepi in predpisi

Predpisi Banke Slovenije

Posebnosti poročanja podružnic bank držav članic

Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 184/21) (English version: Regulation on reporting by branches of Member State banks)

Predpisi Evropske centralne banke

Navodila

- V veljavi od 01. 10. 2022

- V veljavi od 01. 04. 2022

- V veljavi od 30. 12. 2021 (Uradni list RS, št. 195/2021 z dne 15. 12. 2021)

- V uporabi od 01. 09. 2021 oz. nekatere določbe od 01. 10. 2021 in od 01. 01. 2022 (objava 05. 07. 2021)

- V uporabi od 01.04.2021 (objava 16.3.2021)

- V uporabi od 01. 01. 2021 (objava 14. 10. 2020)

Vprašanja in odgovori BSMAP 2 (zadnja sprememba 08.04.2021)

- V uporabi od 30. 06. 2020 (objava 01. 06. 2020)

- V uporabi od 31. 03. 2020, oz. nekatere določbe najpozneje od 31. 12. 2020 (objava 06. 03. 2020)

- V uporabi od 01. 06. 2020 (objava 06. 12. 2019)

- V uporabi od 01. 09. 2019 do 31. 05. 2020

Vprašanja in odgovori (zadnja sprememba 08.10.2019)

Vprašanja in odgovori BSMAP 2 (zadnja sprememba 16.01.2020)

- V uporabi od 01. 09. 2018

Vprašanja in odgovori BSMAP (zadnja sprememba 18.04.2019)

- V uporabi od 01.01.2018

* Priloga 1 in Priloga 3 Navodila za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij vključujeta popravke z dne 15.01.2018. Čistopis obeh prilog bo objavljen ob prvi spremembi navodila.

- V uporabi od 01.02.2017 do 31.12.2017

- Veljavno od 01.09.2016 do 31.01.2017

- Veljavnost od 01.11.2015 do 31.08.2016

- Veljavnost od 01.12.2014 do 31.10.2015:

* Pri šifrantu 100. Vrsta restrukturiranja se poročajo šifre napisane z malimi tiskanimi črkami in ne z velikimi tiskanimi črtami (razen šifra N ostane velika tiskana) ter v drugem odstavku je pravilna kombinacija poročanja več vrst restrukturiranja "abc" in ne "123", kot je pomotoma objavljeno. Napaka bo odpravljena pri naslednji spremembi navodila.

- Veljavnost od 01.01.2014 do 31.10.2015:

- Veljavnost od 01.11.2012 do 31.10.2015:

* Na strani 124 se spremeni povezava na seznam CCP držav EU, in sicer: http://mifiddatabase.esma.europa.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=24&language=0&pageName=CENTRAL_COUNTERPARTIES_Display&subsection_id=0.

-  Veljavnost od 06.03.2012 do 31.10.2012:

- Veljavnost od 01.12.2011 do 31.10.2012:

- Veljavnost od 1.12.2010 do 30.11.2011:

-  Veljavnost od 1.6.2010 do 30.11.2010:

Predpisi za obdobje do 31. maja 2010

Kontaktne osebe po bankah

Matična številka Poročevalec Kontaktna oseba v rednem poročanju
1319175000 Addiko bank d.d. Franc Otoničar, Vesna Nuždić
2013649000 BKS BANK AG, Bančna podružnica Mojca Sfiligoj
2211254000 Banka Sparkasse d.d. Franc Otoničar, Renata Progar Zupan
2253763000 RCI Banque Societe Anonyme, podr Mojca Sfiligoj
5026237000 SKB banka d.d. Mojca Sfiligoj
5092221000 Banka Intesa Sanpaolo d.d. Mojca Sfiligoj
5103061000 Gorenjska banka d.d., Kranj Franc Otoničar, Renata Progar Zupan
5214246000 Primorska hranilnica d.d. Mojca Sfiligoj
5349907000 DBS d.d. Ljubljana Franc Otoničar, Vesna Nuždić
5446546000 UniCredit Banka Slovenija d.d. Franc Otoničar, Vesna Nuždić
5448557000 Delavska hranilnica d.d. Franc Otoničar, Renata Progar Zupan
5624908000 Hranilnica LON d.d. Kranj Mojca Sfiligoj
5665493000 SID banka d.d., Ljubljana Mojca Sfiligoj
5860571000 Nova LB d.d. Ljubljana Franc Otoničar, Vesna Nuždić
5860580000 Nova Kreditna banka Maribor d.d. Franc Otoničar, Renata Progar Zupan
6853633000

MBILLS d.o.o.

Mojca Sfiligoj

 

Opomba: V primeru odsotnosti osebe, ki je zadolžena za posamezno banko, lahko pokličete ostale kontaktne osebe.

Pišite nam

Ime e-mail telefon
Alenka Šteblaj  alenka.steblaj@bsi.si 01 471 93 82
Renata Progar Zupan renata.progar@bsi.si 01 471 93 04
Franc Otoničar franc.otonicar@bsi.si 01 471 94 07
Mojca Sfiligoj mojca.sfiligoj@bsi.si 01 471 93 70
Vesna Nuždić vesna.nuzdic@bsi.si 01 471 93 10