Poročanje institucij, ki izvajajo dejavnost najema

Kdo:

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti.

 

Do kdaj:

Do 10. delovnega dne v mesecu, ki sledi četrtletju - redno poročilo.

Do 10. septembra revidirano poročilo.

 

Zakoni, sklepi in predpisi:

 

Navodila:

V uporabi od 31. 12. 2019
V uporabi od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2019
V uporabi od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2015
V uporabi od 01. 10. 2012 do 31. 12. 2013
 

Kontakti:

Vesna Nuždić     vesna.nuzdic@bsi.si          tel.: 01 4719 310

Franc Otoničar      franc.otonicar@bsi.si          tel.: 01 4719 407