Letno poročilo in revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila z vsebino (za hibridne institucije/družbe)

Kdo:

Plačilne institucije in družbe za izdajo elektronskega denarja.

 

Do kdaj:

V osmih dneh po prejemu revizorjevega poročila, vendar ne kasneje kakor v šestih mesecih po koncu poslovnega leta.

 

Zakoni in sklepi:

 

Navodila:

/

 

Kontakti:

Elektronski naslov: placilne.institucije@bsi.si

 

Ime in priimek:

Telefon: 

Tjaša Završnik Vozelj

01 471 95 59

Arjana Bregar

01 471 95 74