06/06/2024 Svet ECB znižal obrestne mere
04/26/2024 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 6. maja 2024
04/17/2024 Svet ECB potrdil zgornjo mejo obrestovanja za vloge držav in prilagodil obrestovanje drugih nemonetarnih vlog
03/13/2024 ECB announces changes to the operational framework for implementing monetary policy The Governing Council of the European Central Bank (ECB) today concludes review of the operational framework for implementing monetary policy that started in December 2022.
02/23/2024 Sprejete spremembe pravnih aktov o izvajanju denarne politike Evrosistema
09/15/2023 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2024 in dopolnitev koledarja v 2023
09/15/2023 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2024
09/14/2023 Svet ECB zvišal obrestne mere
09/01/2023 Sprememba Uredbe ECB o uporabi zahtev glede obveznih rezerv
07/27/2023 Svet ECB spreminja obrestovanje obveznih rezerv
07/27/2023 Svet ECB zvišal obrestne mere
06/15/2023 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
05/26/2023 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 29. junija 2023
05/04/2023 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
04/25/2023 S 1. majem ponovno tedenska frekvenca izvajanja posojilnih operacij v ameriških dolarjih
04/18/2023 Svet ECB sprejel spremembo Smernice o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank z uveljavitvijo 1. maja 2023
03/20/2023 Usklajeno delovanje centralnih bank za povečanje zagotavljanja likvidnosti v ameriških dolarjih
03/17/2023 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije začne veljati 20. 3. 2023
03/16/2023 Svet ECB zvišal obrestne mere
03/09/2023 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 20. marca 2023
02/07/2023 Evrosistem s 1. majem 2023 prilagaja obrestovanje nekaterih nemonetarnih vlog
02/02/2023 Svet ECB zvišal obrestne mere
02/02/2023 Svet ECB odločil o podrobnostih glede zmanjševanja imetij vrednostnih papirjev v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev (APP)
12/20/2022 Svet ECB sprejel prilagoditve okvira za obvladovanje tveganj pri posojilnih operacijah denarne politike
12/15/2022 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
10/28/2022 Prehodne določbe o obveznih rezervah zaradi prevzema evra na Hrvaškem
10/27/2022 Svet ECB zvišal obrestne mere
10/27/2022 Rekalibracija pogojev v tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja
10/27/2022 Svet ECB prilagodil obrestovanje obveznih rezerv
09/19/2022 ECB provides details on how it aims to decarbonise its corporate bond holdings
09/08/2022 Svet ECB zvišal obrestne mere
09/08/2022 Svet ECB začasno ukinil 0-odstotno zgornjo mejo za obrestovanje vlog države
07/21/2022 Svet ECB zvišal obrestne mere in objavil ostale sklepe o denarni politiki
07/20/2022 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2023
07/20/2022 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2023 in dopolnitev koledarja v 2022
07/04/2022 Further ECB steps to incorporate climate change into monetary policy implementation
06/20/2022 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 8. julija 2022
06/09/2022 Prenehanje izvajanja neto nakupov v okviru programa nakupov vrednostnih papirjev (APP) s 1. julijem 2022
05/06/2022 ECB objavila spremembe predpisov ECB o izvajanju denarne politike Evrosistema
03/24/2022 ECB objavila časovnico za postopno ukinitev začasnih pandemičnih ukrepov pri kolateralu
01/31/2022 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije začne veljati 1. 2. 2022
12/16/2021 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
12/15/2021 Nov Uporabniški priročnik za uporabo spletne aplikacije eAvkcije
09/17/2021 Sprememba Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike začne veljati 20. 9. 2021
07/29/2021 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2022
07/29/2021 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2022 in dopolnitev koledarja v 2021
06/17/2021 Spremembe Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 28. junija 2021
05/07/2021 ECB uvaja spremembo glede zahteve za izpolnjevanje količnika finančnega vzvoda pri primernih nasprotnih strankah za operacije denarne politike
05/06/2021 Sprememba Sklepa ECB o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
04/26/2021 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije začne veljati 1. maja 2021
04/23/2021 Izvajanje operacij zagotavljanja dolarske likvidnosti od 1. julija 2021 dalje
04/01/2021 Sprememba Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike začne veljati 5. aprila 2021
01/27/2021 Svet ECB sprejel prenovljeno Uredbo o uporabi zahtev glede obveznih rezerv, ki stopi v veljavo 26. junija 2021
01/13/2021 Posodobljen koledar izvajanja tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnega refinanciranja (TLTRO-III)
12/28/2020 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije začne veljati 1. januarja 2021
12/17/2020 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 1. januarja 2021
12/10/2020 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
12/10/2020 Rekalibracija pogojev v tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja
12/10/2020 Podaljšanje izvajanja izrednih operacij dolgoročnejšega refinanciranja ob pandemiji (PELTRO)
10/26/2020 Nov Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
09/28/2020 ECB objavila spremembe predpisov ECB o izvajanju denarne politike Evrosistema
09/02/2020 Spremembe Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 4. septembra 2020
08/20/2020 Zagotavljanje likvidnosti v ameriških dolarjih od 1. septembra 2020 dalje
06/19/2020 Zagotavljanje likvidnosti v ameriških dolarjih od 1. julija 2020 dalje
06/17/2020 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2021 in sprememba koledarja v 2020
06/17/2020 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2021
06/04/2020 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
05/14/2020 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 18. maja 2020
05/07/2020 Sprememba Smernice o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja
04/30/2020 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
04/30/2020 Uvedba novih izrednih operacij dolgoročnejšega refinanciranja ob pandemiji (PELTRO)
04/30/2020 Rekalibracija pogojev pri ciljno usmerjenih operacijah dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III) za nadaljnjo podporo gospodarstvu
04/23/2020 Svet ECB sprejel ukrepe za ublažitev vpliva morebitnih znižanj bonitetnih ocen na razpoložljivost kolaterala
04/17/2020 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 20. aprila 2020
04/07/2020 Sprejet paket začasnih ukrepov rahljanja kriterijev kolaterala
03/25/2020 Sprejetje Sklepa ECB o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP)
03/25/2020 Sprememba Sklepa ECB o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (CSPP)
03/20/2020 Usklajena akcija centralnih bank za nadaljnje povečanje zagotavljanja likvidnosti v ameriških dolarjih
03/18/2020 Uvedba Začasnega izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP)
03/16/2020 Dopolnitev Sklepa ECB o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
03/15/2020 Usklajena akcija centralnih bank za povečanje zagotavljanja globalne likvidnosti v ameriških dolarjih
03/12/2020 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
03/12/2020 Ukrepi Sveta ECB za podporo pogojem likvidnosti bank in aktivnosti denarnega trga
03/12/2020 ECB Bančni nadzor zagotovil začasne kapitalske in operativne olajšave pri reakciji na koronavirus
03/12/2020 Sprejeti ugodnejši pogoji pri tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
11/06/2019 Sprememba Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike začne veljati 6. novembra 2019
10/25/2019 Svet ECB sprejel Sklep o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog
09/12/2019 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
09/12/2019 Podrobnosti o nakupih vrednostnih papirjev iz APP z donosi pod obrestno mero mejnega depozita
09/12/2019 Spremenjeni pogoji pri tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
09/12/2019 Uvedba dvostopenjskega obrestovanja presežnih rezerv kreditnih institucij
08/23/2019 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2020
08/23/2019 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2020
07/29/2019 Objavljena Sklep ECB o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III) in sprememba Sklepa ECB o TLTRO-II
07/18/2019 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije začne veljati 5. avgusta 2019
07/17/2019 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 5. avgusta 2019
06/06/2019 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
06/06/2019 Objavljene podrobnosti o novi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
05/14/2019 ECB objavila spremembe smernic ECB o izvajanju denarne politike Evrosistema
03/07/2019 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki in uvedba nove serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
03/05/2019 ECB in Bank of England aktivirali dogovor o valutnih zamenjavah za morebitno zagotovitev evrov angleškim bankam
01/30/2019 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
12/13/2018 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
12/13/2018 Določitev tehničnih parametrov reinvestiranja pri programu APP
10/30/2018 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
08/02/2018 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2019
07/13/2018 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2019
06/14/2018 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
05/28/2018 Nov Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
04/09/2018 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike
02/08/2018 ECB objavila spremembe smernic ECB o izvajanju okvira denarne politike Evrosistema
12/15/2017 Novi Splošni pogoji zagotavljanja dolarske likvidnosti nasprotnim strankam
12/14/2017 Spremembe v kriterijih primernosti za nekrite bančne obveznice
10/26/2017 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
10/26/2017 Dodatne informacije o programu APP
08/21/2017 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
07/21/2017 Svet BS je 29. 6. 2017 sprejel Spremembe Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike
07/21/2017 ECB objavila spremembe ECB Smernice o izvajanju okvira denarne politike Evrosistema
06/19/2017 ECB objavila Pogodbo o posojilu v skrajni sili (ELA)
05/25/2017 Nov model ICAS BS za ocenjevanje kreditne bonitete dolžnikov pri zavarovanju kreditnih operacij Evrosistema
02/03/2017 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
12/22/2016 Svet BS je 20. 12. 2016 sprejel nove Splošne pogoje o izvajanju okvira denarne politike
12/22/2016 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
12/08/2016 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
12/08/2016 Evrosistem uvedel zavarovanje z denarjem pri posojanju PSPP obveznic
12/08/2016 Svet ECB prilagodil parametre pri programu nakupa vrednostnih papirjev (APP)
11/29/2016 Svet BS je 25. 11. 2016 sprejel Spremembo Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike
11/03/2016 Svet ECB revidiral okvir upravljanja s tveganji pri primernem finančnem premoženju
11/03/2016 Sprejete dopolnitve smernic ECB o izvajanju okvira denarne politike
10/06/2016 Svet ECB nekritim bančnim obveznicam spremenil kriterije primernosti in ukrepe za obvladovanje tveganj
09/23/2016 Revizija standardiziranega odbitka od osnove za obvezne rezerve in sprememba Uredbe ECB o uporabi obveznih rezerv
09/19/2016 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v letih 2017 in 2018
09/19/2016 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2017 in 2018
06/22/2016 ECB objavila ponovno primernost dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih ali garantiranih s strani grške države, za zavarovanje operacij Evrosistema
06/02/2016 ECB objavila preostale podrobnosti o programu nakupa podjetniških papirjev (CSPP)
05/03/2016 Objava predpisov za izvedbo TLTRO in TLTRO-II operacij
04/21/2016 ECB objavila podrobnosti o programu nakupa podjetniških papirjev (CSPP)
03/21/2016 ECB objavila sklep o neprimernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki so izdani ali garantirani s strani ciprske države
03/10/2016 Svet ECB vključil v APP še program nakupa podjetniških papirjev (CSPP) in sprejel spremembe pri APP
03/10/2016 Svet ECB najavil novo serijo ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-II)
03/10/2016 Odločitve Sveta ECB o denarni politiki
01/13/2016 Svet BS je 12. 1. 2016 sprejel nove Splošne pogoje o izvajanju okvira denarne politike
07/26/2011 Sprejet nov Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
04/22/2011 Pobuda Evrosistema na področju listinjenih vrednostnih papirjev; Sprememba primernosti s strani Irske izdanih ali garantiranih dolžniških instrumentov; Spodnja meja za velikost bančnih posojil