Projekt TARGET2-Securities

12/09/2014 / Press release

  1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.
     
  2. Svet Banke Slovenije se je seznanil z aktivnostmi na projektu TARGET2-Securities na ravni Evrosistema in v slovenskem okolju. Na ravni Evrosistema je projekt v fazi uporabniških testiranj, ki bodo potekala do junija 2015, ko bo izvedena migracija prve skupine centralnih depotnih družb in centralnih bank na TARGET2-Securities, v tej fazi pa se uspešno odpravljajo zaznane tehnične napake v delovanju platforme. Vse projektne aktivnosti in finančni načrt ostajajo v okviru načrtovanega, prav tako v skladu z načrtom potekajo aktivnosti v zvezi s pripravo slovenskega okolja na TARGET2-Securities.
     
    TARGET2-Securities (T2S) bo enotna tehnična platforma v lastništvu Evrosistema, namenjena poravnavi poslov z vrednostnimi papirji v centralno bančnem denarju v različnih valutah. Namen T2S je zagotoviti hitrejšo integracijo razdrobljene in lokalno orientirane poravnalne infrastrukture v EU, povečati učinkovitost in varnost izvajanja poravnav vrednostnih papirjev, poenotiti domače in čezmejne postopke poravnave ter zmanjšati razlike v stroških poravnave domačih in čezmejnih transakcij. Prehod na TARGET2-Securities bo izveden v štirih migracijskih skupinah, pri čemer bo prva skupina centralnih depotnih družb in centralnih bank migrirala v juniju 2015. V februarju 2017 je predvidena migracija KDD - Centralne klirinško depotne družbe, d.d.