Arhiv navodil

 

Navodila za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic SL
Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 13. novembra 2020 (neuradno prečiščeno besedilo z dne 8. decembra 2020) 

Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 8. decembra 2020 (objavljeno 8. decembra 2020; v uporabi od 9. decembra 2020)

Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 13. novembra 2020 (objavljeno 13. novembra 2020; v uporabi od 28. novembra 2020)

Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 3. decembra 2019 (objavljeno 6. decembra 2019; v uporabi od 1. junija 2020, razen določb v uporabi od 31. decembra 2019)
Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 26. septembra 2018 (neuradno prečiščeno besedilo z dne 29. januarja 2019) 

Navodilo o dopolnitvi Navodila za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 28. januarja 2019 (objavljeno 29. januarja 2019; v uporabi od 31. decembra 2018)

Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 26. septembra 2018 (objavljeno 27. septembra 2018; v uporabi od 28. septembra 2018)

Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 5. decembra 2017 (objavljeno 8. decembra 2017; v uporabi od 1. januarja 2018)
Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 7. julija 2015 (objavljeno 8. julija 2015; v uporabi od 1. novembra 2015)

Navodilo o spremembi Navodila za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 9. decembra 2014 (objavljeno 9. decembra 2014; v uporabi od 10. decembra 2014)

Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 10. decembra 2013 (objavljeno 10. decembra 2013; v uporabi od 1. januarja 2014, razen določb v uporabi od 31. 12. 2013)

Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 8. oktobra 2012 (objavljeno 8. oktobra 2012; v uporabi od 1. novembra 2012)
Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne  5. marca 2012 (objavljeno 5. marca 2012; v uporabi od 6. marca 2012)