Konsolidirani nadzor in finančni konglomerati

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2303 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo opredelitve in usklajujejo nadzor koncentracije tveganj in poslov v skupini (UL L št. 326 z dne 11. decembra 2015)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 342/2014 z dne 21. januarja 2014 o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za uporabo metod za izračun kapitalskih zahtev za finančne konglomerate (UL L št. 100 z dne 3. aprila 2014)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Skupne smernice o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov (JC/GL/2014/01; 22. december 2014)

Sklep o uporabi Skupnih smernic o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov (Uradni list RS, št. 47/15)

 

Sklepi Banke Slovenije in pravilniki MF

  SL EN
Sklep o poročanju bank in hranilnic v zvezi s skupino (Uradni list RS, št. 63/15)  
Pravilnik o registru finančnih konglomeratov (Uradni list RS, št. 45/07) /
Pravilnik o pomembnih poslih nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 36/07) /
Pravilnik o pomembnejših koncentracijah tveganj nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 32/07) /
Pravilnik za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb in za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev nenadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 8/07 in 52/13) /

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

  SL EN
EBA Final Report on Guidelines on the monitoring of the threshold and other procedural aspects on the establishment of intermediate EU parent undertakings under Article 21b of Directive 2013/36/EU (EBA/GL/2021/08; 28 July 2021) /
EBA Final report on Draft Regulatory Technical Standards on the methods of prudential consolidation under Article 18 of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital requirements Regulation – CRR) (EBA/RTS/2021/04; 15 April 2021) /

ESAs Draft Final Report on draft implementing technical standards on the reporting of intra-group transactions and risk concentration under Article 21a(2b) and (2c) of Directive 2002/87/EC (JC/2020/84) (18 January 2021)

Annex to draft ITS on on IGT and RC reporting templates for conglomerates (JC/2020/85) (18 January 2021)
 

/
European Commission, Staff working document on Directive 2002/87/EC (20 July 2017) /
European Commission, Public consultation on the Evaluation of the financial conglomerates directive (9 June 2016 – 20 September 2016) /

 

Ostalo

  SL EN
Joint Committee List of Financial Conglomerates                                                                                                                                                                                                                   /