Maja Milojkovič

Maja Milojkovič
Organizacija in kadri

Pozdravljeni, sem Maja in delam v kadrovski službi. Delam kot ena od petih HR Business partnerk v Banki Slovenije, moje delo pa obsega strateške kadrovske zadeve, od zaposlovanja, razvoja kadrov, do vodenja postopkov prekinitve delovnega razmerja ter vse ostalo s tega področja. Skrbim tudi za pripravo notranjih aktov, pri čemer sodelujem z drugimi oddelki in komuniciram s sindikati, ter skrbim za izvajanje postopkov javnih naročil in skrbništvo nekaterih procesov. Dodatno mi delovne dneve popestri še sodelovanje v projektnih skupinah, ob popoldnevih pa sem tudi članica ženske futsal ekipe BS.

Pri delu me motivira dobro počutje vseh članov tima ter kakršno koli doseganje ciljev, pa naj bo to izbran pravi kandidat za delovno mesto, napredovanje zaposlenih, učinkovit razvoj kadrov ali kaj drugega. Največ mi pomeni, da so ljudje, ki sodelujejo z menoj, zadovoljni in imajo občutek, da sem jim olajšala delo. In seveda, da se ob vsem tem nasmejimo in dobro razumemo. Če bi se nam radi pridružili tudi vi, vabljeni na ogled strani https://www.bsi.si/razpisi/kadrovski-razpisi.

Jože Kranjc
Informacijska tehnologija

Pozdravljeni, sem Jože in že vrsto let z najboljšimi sodelavci na svetu skrbim za brezhibno delovanje informacijskega sistema Banke Slovenije. Vsi ti računalniki, programi, orodja, podatki, povezave so precej zapletena reč in se moramo kar precej potruditi, da delajo tako, kot hočemo. Ampak v vseh teh letih sem se naučil še marsikaj drugega, kar nima neposredne povezave s prej naštetim. Spoznal sem, kaj počnejo v ostalih službah. Spoznal sem sposobne in prijetne ljudi, ki se trudijo, da banka izvaja svoje poslanstvo centralne banke.

Pred mano se še vedno vsak dan pojavi nekaj novega. Nova informacija, nov izziv, nove naloge in novi ljudje. Zadnjič sem na primer poskušal razložiti mladim obiskovalcem, kakšno zvezo imajo slovenski pesnik France Prešeren, grški polbog Atlas, nemška reka Majna in državni proračun z Banko Slovenije. Ali vas zanima, kakšna je ta povezava? Vabljeni na naše izobraževalne dneve, na katerih lahko izveste odgovor.

Jože Kranjc
Špela Mraz

Špela Mraz
Bančne operacije

Moje ime je Špela in sem v oddelku Bančne operacije, na področju izvajanja denarne politike, zaposlena od sredine leta 2014. Moj prihod v Banko Slovenije časovno sovpada z uvedbo nestandardnih ukrepov denarne politike, kamor spadajo negativne obrestne mere, programi nakupov vrednostnih papirjev, ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja, zasnovane z namenom spodbujanja kreditiranja podjetjih in gospodinjstev, ter nekateri drugi instrumenti, uvedeni v zadnjih letih. Izzivi in naloge, s katerimi se soočam, so na eni strani vezani na izvajanje ukrepov denarne politike in na drugi strani na ocenjevanje učinkov sprejetih ukrepov na finančne trge ter potrebo po njihovi prilagoditvi. Širok spekter delovnih nalog ustvarja dinamično delovno okolje ter priložnost za osebno in strokovno rast. Še posebej je bilo to izrazito v zadnjem letu, ko smo se po izbruhu pandemije covid-19 v okviru Evrosistema odzvali s hitrimi in obsežnimi protikriznimi ukrepi, da bi ublažili negativni vpliv pandemije na gospodarsko aktivnost in stabilnost cen v evrskem območju.

Živa Petkovšek
Bančne operacije

Moje ime je Živa in na Banki Slovenije sem zaposlena kot samostojna upraviteljica premoženja v oddelku Bančne operacije. Primarna naloga našega odseka je skrb za finančne naložbe banke, katerih obseg znaša približno 4 mrd EUR. S krepitvijo kapitala skrbimo za neodvisnost banke pri izpolnjevanju centralnobančnih nalog. Presežek dobička, ki ga ustvarimo, vplačujemo v proračun Republike Slovenije in smo tako eden večjih davkoplačevalcev v državi.

Po izobrazbi sem magistrica finančne matematike, zato poleg upravljanja portfeljev bančnih in podjetniških obveznic poglavitni del mojih zadolžitev predstavljata priprava internih kvantitativnih analiz in razvoj modelov za podporo procesom upravljanja premoženja. Kadar se ukvarjamo s temami, zanimivimi tudi za javnost, analize izdamo v obliki strokovnih publikacij. Lani smo po zlomu finančnih trgov ob pojavu pandemije covid-19 raziskovali, kakšna strategija nalaganja v delnice se je v preteklosti obnesla najbolje. Prispevek lahko preberete na povezavi.

Živa Petkovšek
Neli Dimc

Neli Dimc
Generalni sekretariat

Sem Neli in delam v Generalnem sekretariatu. Eno od področij mojega dela je koordinacija sodelovanja Banke Slovenije z bonitetnimi agencijami – tako v fazi pogovorov kot pri pripravi poročil – ter usklajevanje oddelkov banke pri pripravi podatkov za prospekt ob izdaji obveznic Republike Slovenije. Organiziram sodelovanje guvernerja na rednih sestankih BIS (Bank for International Settlements, Basel) in kot članica pripravljalnega odbora projekta tehničnih pomoči za centralne banke Zahodnega Balkana, ki ga vodi Deutsche Bundesbank, sodelujem pri pripravi programa centralnih bank Evrosistema pri zagotavljanju tehničnih pomoči omenjenim državam. Usklajujem tudi sodelovanje BS pri izvedbi tehničnih pomoči v okviru bilateralnega sodelovanja kot tudi tovrstnih projektov v okviru EU. Od lanskega leta v moj delokrog sodi tudi vodenje razpisa za donacije Banke Slovenije, na katerega se lahko vsako leto prijavijo društva, gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in ustanove. Več informacij lahko najdete na https://www.bsi.si/razpisi/donacije.

Domen Božeglav
Plačilni in poravnalni sistemi

Pozdravljeni, sem Domen in pokrivam področje finančnih tehnologij oz. »finteha«. Tako me na primer zanima, kako bomo plačevali jutri oziroma v prihodnosti. Bomo uporabljali le še telefone in pametne naprave, bomo namesto gotovine plačevali z digitalnim evrom, ali pa o plačilih sploh ne bomo več razmišljali, saj se bodo izvajala popolnoma samodejno? In pa seveda, kako vse te spremembe, ki jih prinaša digitalizacija na področju finančnih storitev, vplivajo na nas potrošnike in finančni sistem.

Sam vidim »finteh« kot eno najzanimivejših področij dela, na katerem lahko v določenih segmentih tudi sam pustim majhen prispevek oziroma lasten pečat. Hkrati pa se zaradi izjemno hitrega razvoja na tem področju prav vsak dan izkaže kot odlična priložnost, da se naučim nekaj novega. In ravno novi izzivi in nova znanja, ki nam jih le-ti prinašajo, so tista ključna motivacija, ki nas žene naprej in nas izpolnjuje – tako profesionalno kot osebno. Tudi vas zanima, kako bomo plačevali v prihodnje? Oglejte si spletno stran ECB: https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/html/index.sl.html.

Domen Božeglav
Toni Gruev

Toni Gruev
Upravljanje tveganj

Pozdrav iz službe za Upravljanje tveganj. Sem Toni in imam to srečo, da sem zaposlen v ekipi, v kateri matematiki in ekonomisti ter fizik in informatik sestavljamo živopisen mozaik zaposlenih. Po poklicu sem informatik, tako da je ena od mojih ključnih odgovornosti vzdrževanje in razvoj ter neprekinjeno delovanje aplikacije za upravljanje finančnih naložb in tveganj. Kot marsikatera druga aplikacija je tudi naša sčasoma postala del rastočega ekosistema, in če želimo, da vse skupaj deluje kot uigran orkester, ima zelo pomembno vlogo oddelek, s katerim smo poslovno tesno povezani, in seveda naš IT. Poleg tega sodelujemo tudi s tujimi ponudniki storitev in podatkov – če upravljaš tako velik portfelj, je prav vsaka malenkost pomembna za vzpostavitev kakovostnega delovnega okolja.

Če se vse to sliši kompleksno, je zato, ker tudi je. Pri delu se vedno učim in odkrivam nekaj novega, tako na področju tehnologije kot vsebine. Zato mi pri delu ni v edino zadovoljstvo le uspešno zaključevanje nalog, temveč mi veliko pomeni predvsem pot, ki jo pri tem prehodim skupaj s svojimi sodelavci.

Dragan Bučič
Nadzor bančnega poslovanja

Zdravo, sem Dragan in sem od leta 2014 zaposlen v oddelku za nadzor bančnega poslovanja. Primarno sem zadolžen za nadzor finančnih tveganj v bankah in hranilnicah. Sestavni del rednega nadzora je namreč pregled obrestnih tveganj v bančni knjigi ter likvidnostnega in tržnega tveganja. V našem odseku izvajamo nadzor s pregledi poslovanja na kraju samem oziroma v bankah in hranilnicah, kar je v času epidemije včasih kar zapleteno. Z dobrim sodelovanjem in pozitivno klimo v naši ekipi pa je to precej lažje.

Nadzor se sicer opravlja v vseh bankah v slovenskem bančnem sistemu. Novost, ki jo je prinesel Enotni mehanizem nadzora, pa je ta, da se za t. i. pomembne banke odločitve sprejemajo na ravni Evropske centralne banke, medtem ko se za t. i. manj pomembne banke odločitve še vedno sprejemajo v Banki Slovenije.

Več informacij o cilju in poteku nadzorniških aktivnosti Banke Slovenije lahko najdete na naši spletni strani.

Dragan Bučič
Aiken Kapler Kovačič

Aiken Kapler Kovačič
Upravljanje tveganj

Živijo, ime mi je Aiken. V letošnjem letu sem se pridružila službi za upravljanje tveganj, kjer opravljam delo analitičarke. V sklopu svojih delovnih nalog sem poleg rednega spremljanja sprememb na področju tveganj in iz tega izhajajočih aktivnosti skupaj s sodelavci odgovorna za zagotavljanje rednega in celostnega informiranja o finančnih tveganjih.

Ker sem šele začela z delom na tem področju in sem na začetku delovne poti, mi elana ne primanjkuje. Delo mi predstavlja ustrezno dinamiko izzivov, kar pozitivno vpliva tako na strokovno kot osebno rast. Izpostavila bi, da uvajanje in spoznavanje sodelavcev zaradi epidemioloških razmer ni idealno. Zato mi je predvsem z motivacijskega vidika zelo pomembna aktivna in prizadevna podpora novih sodelavcev. Prav tako se mi zdi pomembno izpostaviti, kako nalezljiva je velika mera samoiniciativnosti s strani sodelavcev.

Več o upravljanju tveganj in delu naše službe si lahko preberete v posebnem podpoglavju na to temo v letnih poročilih Banke Slovenije na povezavi.

Arjana Bregar
Plačilni in poravnalni sistemi

Zdravo, ime mi je Arjana ter sem od leta 2018 zaposlena v oddelku Plačilni in poravnalni sistemi. Moje delo zajema področje plačilnih storitev, to je večinoma nadzor skladnosti poslovanja ponudnikov plačilnih storitev z veljavnimi predpisi s tega področja.

Čeprav večina ljudi misli, da je delo v banki dolgočasno, je moje delo daleč od tega. Digitalizacija namreč močno vpliva na plačilne storitve. Ponudniki plačilnih storitev iščejo nove inovativne rešitve, ki jih je včasih težko umestiti v okvir veljavne zakonodaje. Prav tako je zakonodaja na tem področju deležna številnih sprememb, saj so varne plačilne storitve bistven pogoj za dobro delujoč trg. Primarno vodilo je, da se uporabnike plačilnih storitev, zlasti potrošnike, ustrezno zaščiti pred tveganji, povezanimi z uporabo plačilnih storitev. Dobra stran takšnega dela pa je, da sem ves čas seznanjena z novostmi na področju plačil, kar mi omogoča osebno in poklicno rast. Novice iz tega področja lahko najdete na: https://www.bsi.si/placila-in-infrastruktura/nacionalni-svet-za-placila/e-novice

Arjana Bregar
Gaja Pavzin

Gaja Pavzin
Notranje finance in kontroling

Pozdravljeni, ime mi je Gaja in svojo pot sem na Banki Slovenije začela v študentskih letih, ko sem se prvič srečala z računovodstvom tudi v praksi. Od začetka letošnjega leta sem zaposlena v odseku emisijsko knjigovodstvo, kjer nam delo vsak dan prinaša različne izzive in s tem tudi nova znanja. Eden od največjih izzivov, s katerim se srečujemo, je ohranjanje visoke stopnje avtomatizacije pri implementaciji novih instrumentov, kar je še posebej zahtevno takrat, ko ima to vpliv na obstoječe avtomatizirane procese.

Za nas računovodske standarde predstavljajo posebej oblikovana računovodska pravila, namenjena računovodstvu centralnih bank Evrosistema, ki sem jih v zadnjem letu še podrobneje spoznala med pisanjem magistrske naloge. To je poleg znanja, ki mi ga z veseljem predajajo sodelavci, pripomoglo k mojemu poznavanju naložb Banke Slovenije in naložb denarne politike, katerih računovodska obravnava predstavlja velik del nalog našega odseka.

Poleg tega v računovodstvu skupaj poskrbimo, da se poslovanje centralne banke konec dneva odrazi v bilanci stanja. Računovodske izkaze Banke Slovenije za lansko leto si lahko ogledate na povezavi: https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/letno_porocilo_2020-sl-03-web.pdf

Marija Žiher
Oddelek za odnose z javnostmi

Moje ime je Marija. Delam v oddelku za odnose z javnostmi, kjer se v prvi vrsti posvečamo dobri, jasni in korektni komunikaciji. Med drugim se ukvarjam s področji, ki jih morda niti ne povezujete s centralno banko. Moja osnovna naloga je namreč organizacija in izvedba finančnega izobraževanja, v katerem skozi različne projekte prihajam v stik z vsemi generacijami. Po novem obiskovalci izobraževalnih dni lahko obiščejo tudi muzej Banke Slovenije, kjer je vedno znova navdušuje zlata palica. Naš posebej zanimiv projekt je Mala galerija Banke Slovenije, ki se je že uveljavila kot razstavno mesto mladih in prodornih razstavljavcev. Umetnost ni ravno področje, ki bi ga pogosto povezovali z delovanjem centralne banke, vsekakor pa je to področje, ki ga v Banki Slovenije zelo podpiramo. Možnost izražanja lastnih čutenj in misli skozi različne ustvarjalne forme je eno najmočnejših orodij sporazumevanja. Kultura pa je še kako pomembna, kadar se nam zdi, da se moramo večinoma ukvarjati le s fizičnim obstojem. Ustvarjalnost namreč povezuje in tvori skupnost ter gradi občutek pomembnosti vsakega posameznika v družbi.

Marija Žiher
Mojca Boh in Maja Mišič

Mojca Boh in Maja Mišič
Nadzor bančnega poslovanja

Zdravo, sem Mojca in delam v oddelku Nadzor bančnega poslovanja. Delo je zelo zanimivo, saj med letom izvajamo preglede poslovanja bank in hranilnic, z različnimi vsebinami, v različnih bankah, tudi ekipe so različne. Žal zadnje leto vse poteka na daljavo, v pretežni meri od doma, s sodelavci in pregledovanimi institucijami imamo stike le prek elektronskih medijev. Ker sem v ekipi med starejšimi, me večinoma obkrožajo mladi sodelavci in sodelavke. Med njimi je tudi Maja.

Živijo, sem Maja in sem se kot štipendistka pridružila kolektivu Banke Slovenije ob koncu leta 2019. Kot najmlajši predstavnici ekipe nadzornikov mi je delo vsakodnevno predstavljalo številne izzive in učenje s področja kreditnih tveganj. Ker je moje prvo leto zaposlitve zaznamovala epidemija, je med vsemi izzivi in novostmi še posebej izstopalo izvajanje pregledov v bankah na daljavo. Trenutno pa je moje delo usmerjeno v aktivnosti, povezane z bližajočim se predsedovanjem Slovenije Svetu EU, v okviru katerega bomo s sodelavci zagotavljali strokovno podporo na enem od bančnih dosjejev (Basel 3). Vas zanima, kako poteka nadzor bank in hranilnic?

Ekipa blagajnikov
Gotovinsko poslovanje

Pozdravljeni, smo ekipa blagajnikov Banke Slovenije. Na blagajni, ki se nahaja na Štefanovi ulici v Ljubljani, menjamo poškodovane evrske bankovce in kovance ter tolarske bankovce. Prav tako prodajamo numizmatične izdelke, vsako leto namreč izdamo sete slovenskih evrskih kovancev ter spominske in zbirateljske kovance, na katerih so upodobljeni za Slovenijo pomembni dogodki in osebe.

Velikokrat se tudi zgodi, da smo pomemben vir informacij, saj strankam odgovarjamo na različna vprašanja, zlasti glede menjave tujih valut, ki jih pri nas ni mogoče menjati. Pri delu nas motivirajo stranke in njihove želje, ki jih poskušamo v čim večji meri uresničiti. Imate tudi vi doma slovenske tolarje? Preverite, kakšen je postopek njihove zamenjave: https://www.bsi.si/bankovci-in-kovanci/zamenjava-gotovine/zamenjava-tolarjev-v-evre.

Ekipa blagajnikov
Lea Osolnik

Lea Osolnik
Finančna statistika

Sem Lea, Finančna statistika (FS) pa je oddelek, kjer skupaj s sodelavci zagotavljamo statistiko ekonomskih odnosov s tujino.
FS: plačilna bilanca, stanje mednarodnih naložb in ostale spremembe finančnih sredstev in obveznosti = mednarodni računi (MR).

Zakaj so MR pomembni? Predstavljajte si, da je Slovenija proizvajalka zlata in ga večino izvozi. S celotnim sklopom MR, skupaj z drugimi makroekonomskimi statistikami, lahko analitik preuči, kakšen vpliv bi lahko imel padec cene zlata na gospodarstvo kot celoto. Kakšen vpliv bi lahko imel na devizni tečaj, inflacijo, sposobnost odplačevanja dolga, fiskalni položaj države ali zaposlovanje? Brez »naših« informacij bi bilo težko odgovoriti na vsa ta vprašanja.

Poleg številskih informacij je pomemben tudi odnos s sodelavci. V banki delujemo z zavestjo, da smo kot kolektiv lahko uspešnejši, da le skupaj lahko naredimo velike premike in to Banki Slovenije uspeva že 30 let. Izzivov pri delu nam ne manjka in prav to je moja motivacija za delo. Sistem in institucije v povezavi z banko nam dajejo ogromno možnosti za rast in razvoj, bodisi v smislu strokovnega razvoja ter na drugi strani osebne rasti, za kar sem zelo hvaležna.

Mateja Lunder
Bančne operacije

Pozdravljeni, sem Mateja in sem v Banki Slovenije zaposlena že od njenega začetka, na kar sem zelo ponosna. Po vseh letih sprememb in reorganizacij sem zdaj zaposlena v odseku Bančništvo za stranke. Moje primarno delo je izvajanje plačilnih storitev in vodenje računov komitentov, med katerimi so domači državni organi in osebe javnega prava ter druge domače in tuje finančne institucije. Lahko rečem, da smo »banka v banki«. Vključeni smo v različne plačilne sisteme, imamo pa vzpostavljeno tudi svojo mrežo korespondenčnih odnosov s tujimi bankami . Svojim komitentom nudimo storitve kreditnih plačil in direktnih obremenitev SEPA ter jim omogočamo tudi prejem takojšnjih plačil, 24 ur dnevno in vse dni v letu. Letno skupaj obdelamo prek 50 milijonov transakcij. Zanimiv je tudi podatek, da med drugim vsak konec meseca poskrbimo za izplačilo pokojnin, kar pomeni prek 700.000 transakcij naenkrat. Čeprav je večina transakcij obdelanih avtomatsko, je kljub temu še veliko nalog, za katere so potrebni nadzor, znanje in izkušnje ter dobro sodelovanje in zaupanje med sodelavci. Banka smo ljudje in vesela sem, da sem tudi jaz ena izmed njih. Kako poslujemo s komitenti, si lahko preberete na https://www.bsi.si/za-komitente.

Mateja Lunder
Jernej Gregorič

Jernej Gregorič
Bančne operacije

Sem Jernej, zaposlen kot upravitelj premoženja v oddelku Bančne operacije. Z nalogami centralne banke sem se srečal že v študentskih letih, ko sem kot štipendist v poletnih mesecih tukaj opravljal obvezno prakso. Na začetku svoje poklicne poti sem v Banki Slovenije sodeloval pri oblikovanju denarne politike Evrosistema, po nekaj letih pa sem se preusmeril na trenutno delovno mesto. Z mlado in motivirano ekipo sodelujem pri upravljanju finančnih naložb Banke Slovenije, sredstev sklada za reševanje bank in sklada za jamstvo vlog, pri čemer je v trenutnem okolju izjemno nizkih obrestnih mer pravi izziv že doseganje pozitivnih donosov. Delo je zelo zanimivo in dinamično, saj poleg rednega spremljanja dogajanja na finančnih trgih, komunikacije s tujimi poslovnimi bankami in sodelovanja na ravni Evrosistema zahteva tudi neprestane izboljšave procesa upravljanja ter implementacijo novih naložbenih razredov in tehničnih rešitev.

Lara Madotto
Plačilni in poravnalni sistemi

Zdravo, sem Lara in sem zaposlena v oddelku Plačilni in poravnalni sistemi. Od leta 2019 sem del ekipe, ki spremlja novosti na trgu plačil ter si prizadeva za razvoj povezanega, učinkovitega, varnega in za inovacije odprtega trga plačilnih storitev v Sloveniji. Digitalizacija, ki je posledica tehnološkega napredka in inovacij, namreč nenehno vpliva na načine plačevanja in jih spreminja. V okviru svojih delovnih nalog spremljam dogajanje na evropskem trgu plačil in aktivnosti institucij EU, ki ob tem lahko delujejo kot katalizator. Hkrati sem aktivno vpeta v delovanje Nacionalnega sveta za plačila (NSP), ki mu predseduje Banka Slovenije in ki predstavlja stičišče ključnih predstavnikov trga plačilnih storitev v Sloveniji. Trenutno veliko pozornosti namenjam aktivnostim za izvedbo projekta analize trga plačil v Sloveniji ter aktivnostim v okviru ožje delovne skupine za aktivnosti NSP v boju proti sivi ekonomiji.

Lara Madotto
Karmen Kunčič in Gordana Ilc Križaj

Karmen Kunčič in Gordana Ilc Križaj
Sistemski nadzor in regulativa

Zdravo, sva Karmen in Gordana in delava v oddelku Sistemski nadzor in regulativa. V oddelku pripravljamo podzakonske akte, predlagamo izdajo ali odvzem dovoljenj bankam, presojamo primernost članov organov bank, pregledujemo podatke bank, presojamo izpolnjevanje zahtev iz predpisov, pripravljamo različne analize ter sodelujemo s finančnimi nadzorniki in z Evropskim bančnim organom (EBA).

Karmen: pri svojem delu se ukvarjam z velikim obsegom podatkov, ki ga posredujejo banke. Z uporabo različnih orodij poskušamo ugotoviti, v kakšni meri so banke izpostavljene tveganjem, ki bi lahko neugodno vplivala na njihovo poslovanje ali na poslovanje bančnega sistema.

Gordana: sem koordinatorica za EBO, kar vključuje spremljanje gradiv in smernic, ki jih izdaja omenjeni organ. Sem vmesni člen med sodelavci iz različnih oddelkov in članoma Odbora nadzornikov EBE, ki sta hkrati predstavnika vodstva Banke Slovenije. Pri delu obenem sodelujem z bankami in hranilnicami, saj med moje naloge spada tudi organizacija sej Komisij za ocenjevanje primernosti in Komisij za licenciranje.

Karmen Juren
Kabinet guvernerja

Zdravo, ime mi je Karmen in delam v Kabinetu guvernerja. Skupaj s sodelavci skrbim za podporo aktivnostim, ki jih izvaja guverner v okviru svojega mandata. Naše delo je pestro in raznoliko, saj skrbimo za usklajevanje številnih obveznosti guvernerja, svetujemo pri vsebinskih, organizacijskih in protokolnih zadevah ter sodelujemo pri organizaciji in izvedbi domačih in mednarodnih dogodkov.

Z Banko Slovenijo sem pravkar praznovala »srebrno poroko« oziroma 25-letnico zaposlitve in v tem času doživela marsikaj zanimivega. Od začetka moje zaposlitve v Banki Slovenije sem zamenjala kar nekaj delovnih področij, kar mi zelo koristi pri delu, ki zahteva veliko mero fleksibilnosti in odgovornosti. Vsako leto je prineslo nove izzive, gotovo pa med njimi izstopa obdobje priprav na uvedbo evra, finančna kriza leta 2008 in sanacija domačega bančnega sistema v 2013.

Karmen Juren
Ajda Korošec

Ajda Korošec
Bančne operacije

Zdravo moje ime je Ajda in sem na Banki Slovenije zaposlena od leta 2014. Delo na banki je raznoliko, izzivi, s katerimi se srečujemo, pa zahtevajo kombinacijo različnih znanj, zato so različni tudi profili, ki jih banka zaposluje. Svojo pot na centralni banki sem kot matematik začela v odseku upravljanja s tveganji, kjer sem se ukvarjala s strateško alokacijo naložb in primerjalnimi portfelji. Kasneje me je prevzetost nad kompleksnostjo finančnih trgov in dinamiko dejavnikov, ki vplivajo na naložbe, vodila med upravitelje premoženja. Moje delo zajema upravljanje finančnih naložb, razvoj orodij za izboljšavo upravljavskih procesov in avtomatizacijo postopkov ter pripravo analiz naložbenih možnosti, ki se uporabljajo pri investicijskih odločitvah. Ob koncu lanskega leta sem rezultate analize o naložbenih lastnostih zlata objavila tudi v zbirki prispevkov Banke Slovenije.

Jaka Podlogar
Uprava hiše

Zdravo, sem Jaka in delam kot gostinski organizator v upravi hiše Banke Slovenije. Moje delovno mesto je v naši kavarni Avla, kjer skušam poskrbeti za dobro voljo in pozitivno energijo vseh zaposlenih. Odgovoren sem za pripravo in postrežbo toplih napitkov, vsakodnevnih zdravih in svežih smutijev, rogljičkov in drugih dobrot, ki jih skupaj pripravimo v kuhinji. Med mojimi rednimi nalogami je tudi strežba na internih sestankih in različnih dogodkih, zato me lahko čez dan srečate vse od pritličja do petega nadstropja. Med moje posebnosti pa prav gotovo sodi to, da za vsakega sodelavca tudi vem, kateri in kakšen topli napitek pije. Vesel in ponosen sem, da sem del odlične ekipe BS.

Jaka Podlogar
Azra Goretić

Azra Goretić
Uprava hiše

Zdravo, sem Azra in sem zaposlena kot samostojna referentka v oddelku Uprava hiše. Moje delovno mesto je v odseku komerciala, kjer kot del organizacijske enote za službena potovanja skrbim za organizacijo službenih poti, službenih avtomobilov in prevozov za zaposlene v Banki Slovenije. Moja naloga je poskrbeti za pravočasno rezervacijo hotelskih namestitev, letalskih vozovnic, nakup vozovnic za vlak ter organizacijo transferjev v Sloveniji in tujini, skrbim za 7 službenih avtomobilov ter njihovo korektno in čim bolj varno uporabo. Delo je razgibano in zanimivo, poseben izziv pa mi predstavljata organizacija in izvedba poti v bolj oddaljene oz. »eksotične« kraje, kot pravimo pri nas. Kot zanimivost naj omenim, da zaposleni v Banki Slovenije povprečno opravijo 870 službenih poti in prevozijo 69.000 km na leto. Z veseljem pa opravljam tudi administrativno delo v tajništvu Uprave hiše ter pomagam vodstvu in zaposlenim v oddelku.

Jan Smajić
Sistemski nadzor in regulativa

Pozdravljeni, sem Jan, zaposlen kot samostojni analitik v oddelku Sistemski nadzor in regulativa. Ob začetku karierne poti na Banki Slovenije sem s sodelavci skrbel za učinkovitost sodelovanja Banke Slovenije pri upravljanju Evrosistema na najvišjih odločevalskih ravneh, med drugim v Svetu ECB, katerega član je po funkciji guverner Banke Slovenije. Po petih letih sem se preusmeril na delovno mesto področja bančnega nadzora, na katerem, skupaj z ekipo odseka Licenciranje, skrbimo za izdajanje dovoljenj skladno z evropskim in domačim pravnim okvirom. Največ pozornosti v zadnjem obdobju sem namenil izdaji dovoljenj za opravljanje funkcij v upravljalnih organih bank in hranilnic oz. t. i. »fit and proper« postopkom. Prek teh pooblastil nadzorniki skrbimo, da imajo banke upravljalne organe s strukturo, ki omogoča učinkovito upravljanje institucije, kar pripomore k večji varnosti in trdnosti posameznih bank ter krepi bančni sektor kot celoto.

Jan Smajić
Vanja Kobe

Vanja Kobe
Analitsko raziskovalni center

Pozdravljeni, ime mi je Vanja in sem del ekipe »Mednarodnih odnosov« Banke Slovenije. Naše ključne aktivnosti so spremljanje in izvrševanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz članstva (Banke) Slovenije v mednarodnih institucijah (npr. MDS, SSB, BIS, OECD, EK, EBRD), ter podpora vodstvu pri zagotovitvi uveljavitve naših interesov. Velik del nalog se nanaša na vsebinsko povezano koordinacijo aktivnosti in organizacijo misij. Redno tudi spremljamo in poročamo o aktualnem mednarodnem dogajanju in aktivnostih mednarodnih institucij.

Banka Slovenije je med drugim odgovorna za sodelovanje RS z Mednarodnim denarnim skladom (MDS). Moje naloge so povezave predvsem z vprašanji, ki se odpirajo v odnosu do MDS. Pri opravljanju teh nalog komuniciram z Ministrstvom za finance in našo konstituenčno pisarno v Washingtonu. Precejšen izziv predstavlja organizacija misije MDS v Sloveniji, ki zajema številne sestanke s predstavniki Banke Slovenije in drugimi ključnimi nacionalnimi institucijami na najvišji ravni. Več o sodelovanju (Banke) Slovenije z MDS: https://www.imf.org/en/Countries/SVN.