Uveljavitev čezmejnih takojšnjih plačil v Sloveniji

Čezmejno izmenjavo takojšnjih plačil prek vseevropske plačilne infrastrukture za izvrševanje takojšnjih plačil v evrih, ki jo upravlja Evrosistem, zagotavlja 61 ponudnikov plačilnih storitev iz EU, tudi 4 slovenske banke.

O takojšnjih plačilih smo v E-novicah Nacionalnega sveta za plačila že pisali. Napredek na področju uveljavitve takojšnjih plačil spremljamo že od uvedbe sheme SCT Inst Evropskega sveta za plačila, ki je v veljavo stopila 21. novembra 2017.

Od leta 2019 deluje plačilni sistem BIPS, ki med drugim omogoča izmenjavo takojšnjih plačil med bankami v Sloveniji. Od leta 2020 je na voljo rešitev Flik, ki omogoča izvrševanje takojšnjih plačil med fizičnimi osebami. Prek pametnega telefona in aplikacije Flik se takojšnje plačilo lahko izvede samo z izbiro stika v shranjenem telefonskem imeniku. Takojšnja plačila prek Flika lahko uporabljajo le komitenti slovenskih bank.

Čezmejno izvrševanje takojšnjih plačil omogoča vseevropska plačilna infrastruktura za izvrševanje takojšnjih plačil v evrih – TIPS (TARGET Instant Payment Settlement), ki jo upravlja Evrosistem. Pogoja za čezmejno izmenjavo takojšnjih plačil pa sta pristop k shemi SCT Inst in vključitev v TIPS, tako plačnikovega kot prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev.

Slovenske banke so z aktivnostmi za zagotavljanje vseevropske dosegljivosti za takojšnja plačila začele v letu 2020, v decembru 2020 sta se v TIPS vključili prvi dve slovenski banki (Banka Intesa Sanpaolo d. d. in Sberbank banka d. d.). Do konca februarja 2021 sta se jima pridružili še Nova Ljubljanska banka d. d. in Deželna banka Slovenije d. d. Da je uveljavitev čezmejnih takojšnjih plačil v Sloveniji pomemben dosežek, priča tudi objava Evropske centralne banke (ECB), v kateri ta izreka dobrodošlico slovenskemu trgu ob vključitvi v TIPS.

Do 1. marca 2021 je bilo v TIPS vključenih 61 ponudnikov plačilnih storitev iz EU, pričakovati pa je, da se bo njihovo število do konca leta 2021 izrazito povečalo. Svet ECB je namreč julija 2020 sprejel sklep, s katerim bo vključitev v TIPS od novembra 2021 obvezna za vse udeležence plačilnega sistema TARGET2, ki so pristopili k vseevropski shemi SCT Inst za takojšnja plačila.