Nadaljnji koraki na področju digitalnega evra

Centralnobančne digitalne valute so v svetu že postale resničnost. Večina svetovnih centralnih bank, tudi Banka Slovenije kot del Evrosistema, pa možnosti izdaje lastne centralnobančne digitalne valute še preučuje. Evrosistem namerava pri odločanju o lastnostih digitalnega evra upoštevati mnenje končnih uporabnikov in strokovne javnosti, Banka Slovenije pa si dodatno prizadeva, da je vključenost slovenske javnosti v snovanje digitalnega evra visoka.

Večina centralnih bank je vpeta v aktivnosti, povezane z izdajo centralnobančne digitalne valute, to je digitalni dobi prilagojenega plačilnega sredstva, ki ga odlikujejo gotovini sorodne lastnosti. Nekatera manj razvita gospodarstva se že lahko pohvalijo z uspešno uvedbo centralnobančne digitalne valute, prav tako je digitalni juan, kitajska centralnobančna digitalna valuta, že dosegljiv omejenemu številu končnih uporabnikov. Večina svetovnih centralnih bank pa se trenutno še posveča opredelitvi lastnosti morebitne lastne centralnobančne digitalne valute ter tehta med koristmi in tveganji njene izdaje.

Evrosistem je oktobra 2020 objavil Poročilo o digitalnem evru, iz katerega izhaja, da bi digitalni evro bil komplement gotovini ter končnim uporabnikom omogočal enostavno, učinkovito in varno plačevanje. Objavi omenjenega poročila je sledilo javno posvetovanje, katerega cilj je bil pridobiti mnenja morebitnih končnih uporabnikov o pričakovanih lastnostih in zasnovi digitalnega evra. Posvetovanje se je zaključilo 12. januarja 2021, število prejetih odzivov pa je preseglo pričakovanja, kar je dober pokazatelj interesa širše evropske družbe za sooblikovanje lastnosti digitalnega evra. Analiza odgovorov še poteka, bodo pa izsledki javno objavljeni predvidoma v aprilu 2021 in upoštevani v nadaljnjih analizah digitalnega evra s strani Evrosistema.

Evrosistem bo predvidoma v prvi polovici leta 2021 sprejel odločitev o začetku raziskovalne faze projekta digitalni evro, katere cilj je doseči pripravljenost Evrosistema za morebitno izdajo digitalnega evra. Aktivnosti raziskovalne faze, ki bodo potekale v sodelovanju z zunanjimi deležniki, to so med drugim Evropska komisija, finančne institucije, ponudniki tehnoloških infrastrukturnih rešitev in končni uporabniki, bodo zaključene v obdobju naslednjih nekaj let. Takrat lahko pričakujemo tudi odločitev, ali bo do izdaje digitalnega evra tudi prišlo.

Banka Slovenije si ob vključenosti v skupne aktivnosti Evrosistema, povezane z digitalnim evrom, prizadeva, da je slovenska strokovna in splošna javnost ustrezno seznanjena z napredkom na področju digitalnega evra. 18. marca 2021 smo na temo digitalnega evra izvedli javni dogodek, katerega cilj je bila izmenjava stališč in pogledov na izzive in priložnosti, ki bi jih izdaja digitalnega evra prinesla slovenskim deležnikom. Ključni del dogodka je predstavljala okrogla miza, na kateri so poleg predstavnika Banke Slovenije sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za finance, Zveze potrošnikov Slovenije, družbe Bankart d. o. o., društva Blockchain Think Tank Slovenia ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Panelisti so med drugim izpostavili, da digitalni evro ne bi bil nova valuta, temveč le nova oblika evra, predvsem pa bi bil priložnost za razvoj inovacij na področju plačevanja. Povedali so tudi, da je ključno upoštevati pričakovanja uporabnikov pri snovanju digitalnega evra, je pa trenutno še preuranjeno razpravljati o njegovih konkretnih lastnostih. Poudarili so, da zdaj še ni mogoče oceniti, kako bi uporabniki v Sloveniji, ki so izrazito naklonjeni uporabi gotovine, novo obliko denarja sprejeli. Izpostavljen je bil tudi problem morebitne nedostopnosti digitalnega evra za posameznike iz ranljivih skupin, ki nimajo pametnih naprav, jih ne znajo uporabljati, ali pa jim preprosto ne zaupajo. Panelisti so se strinjali, da je za identifikacijo in razrešitev izzivov, povezanih z morebitno izdajo digitalnega evra, potreben multidisciplinarni dialog med deležniki.

V letu 2021 bo Banka Slovenije organizirala še druge dogodke, za poglobljeno obravnavo vsebin, povezanih z digitalnim evrom.

Dialog med ključnimi deležniki trga plačil v zvezi z izdajo digitalnega evra pa je omogočen tudi v okviru Nacionalnega sveta za plačila. Ker je morebitna izdaja digitalnega evra še v fazi preučitve, lahko različni pogledi teh deležnikov predstavljajo dragocen prispevek pri oblikovanju in zastopanju stališč slovenske skupnosti v institucijah EU.