Analiza trga plačil v Sloveniji

Analiza trga plačil v Sloveniji bo zagotovila pregled obstoječega stanja na trgu plačil in razloge zanj. Njena izvedba bo financirana z evropskimi sredstvi. Izsledki analize bodo služili kot osnova za razrešitev izzivov, s katerimi se srečujejo deležniki, zastopani v Nacionalnem svetu za plačila in izvirajo, med drugim, tudi iz nezadostnega poznavanja pričakovanj uporabnikov na področju plačevanja.

Nacionalni svet za plačila (NSP) deluje že od leta 2013, kot posvetovalna platforma združuje ključne deležnike trga plačil v Sloveniji. Deluje s ciljem podpreti razvoj povezanega, konkurenčnega, inovativnega in varnega trga plačilnih storitev v Sloveniji. Predseduje mu Banka Slovenije v vlogi katalizatorja tržnih aktivnosti, pri tem pa sledi politiki Evrosistema.  

Prednostna aktivnost NSP v skladu z Načrtom aktivnosti 2021 – 2022 bo izvedba analize trga plačil v Sloveniji. Analiza bo zagotovila pregled obstoječega stanja na trgu plačil in razloge zanj. Izsledki analize bodo omogočili identifikacijo pričakovanj različnih deležnikov ter morebitnih omejitev, s katerimi se srečujejo na trgu. Analiza bo predstavljala tudi osnovo za morebitno preoblikovanje vlog deležnikov na trgu plačil ter načina delovanja in prednostnih nalog NSP.  

Projekt izvedbe analize bo financiran z evropskimi sredstvi, pridobljenimi v okviru razpisa Evropske komisije za zagotavljanje tehnične podpore strukturnim reformam v državah članicah EU. Projekt se bo začel v sredini leta 2021 in zaključil do konca leta 2022.