Ali veste?

Ali veste, da evropski ponudniki razvijajo novo vseevropsko rešitev za plačevanje, ki jo bo mogoče uporabljati tudi na prodajnih mestih?

Julija 2020 je skupina večjih evropskih bank napovedala razvoj nove vseevropske plačilne rešitve t. i. EPI (European Payments Initiative). Pobudi so se kasneje pridružili še nebančni ponudniki. EPI bo temeljila na evropski shemi za takojšnja plačila SCT Inst, ki jo je oblikoval Evropski svet za plačila.

Rešitev bo omogočala različne možnosti uporabe, in sicer v obliki (fizične) plačilne kartice ali digitalne denarnice, prek katere bo mogoče izvrševanje kartičnih plačil in kreditnih plačil SEPA. Rešitev bo na voljo tako v segmentu potrošnik-trgovec za plačevanje na fizičnih in spletnih prodajnih mestih kot tudi samo med fizičnimi osebami. EPI bo predvidoma na voljo leta 2022.

Tako Evropska komisija kot Evropska centralna banka sta izrazili podporo razvoju EPI. 

Die Europäische Zahlungsinitiative - EPI wäre ein wichtiger und entscheidender Schritt in diese Richtung.

Evropska pobuda plačila - EPI bi bil kritični in odločilni korak v tej smeri.

Die Europäische Zahlungsinitiative - EPI wäre ein kritischer und entscheidender Schritt in diese Richtung.

Vseh rezultatov ni mogoče naložiti

Poskusite znova

Vnovični poskus …

Vnovični poskus …