Zaživel je Flik - slovenska shema za takojšnja plačila s pametnim telefonom

V začetku leta 2020 je zaživela slovenska shema za takojšnja plačila Flik, ki je skupen projekt slovenskih bank in hranilnic. Takojšnja plačila so elektronska plačila malih vrednosti, pri katerih so denarna sredstva prejemniku na voljo na njegovem računu v nekaj sekundah, 24 ur na dan, vse dni v letu.

Stranke bank (fizične osebe), ki so že uvedle s Flik povezane tehnične rešitve (trenutno približno dve tretjini slovenskih bank), lahko med seboj preko pametnega telefona izmenjujejo plačila, v naslednjem koraku pa bo s Flikom mogoče plačevati tudi na fizičnih in spletnih prodajnih mestih.

Plačilo lahko uporabnik izvrši preko mobilne aplikacije Flik Pay, ki jo lahko aktivira na tri načine: s pomočjo svoje davčne številke in aktivacijske kode, s pomočjo svoje davčne številke in številke slovenskega bančnega računa (zadnjih šest številk) ali pa z obiskom poslovalnice. Pri tem pa denar lahko nakaže z vpisom/izbiro prejemnikove telefonske številke oziroma elektronskega naslova. V načrtu je, da bodo lahko prek aplikacije Flik Pay do konca junija 2020 svoj bančni račun povezali komitenti večine slovenskih bank in hranilnic.

Nacionalni svet za plačila (NSP) redno spremlja napredek glede razvoja in uveljavitve sheme Flik saj ocenjuje, da bo redno obveščanje javnosti pripomoglo k temu, da se takojšnja plačila približajo uporabnikom. Več o takojšnjih plačilih na splošno si lahko preberete v preteklih številkah E-novic NSP, o ključnih vidikih na temo takojšnjih plačil, izpostavljenih s strani deležnikov, ki so zastopani v NSP, pa v gradivih in zapisnikih NSP.