Politika na področju plačil v Evropi: usmeritev za naslednjih 5 let

Evropska združenja kreditnega sektorja (European Credit Sector Associations;), ki zastopajo interese celotnega bančnega sektorja v EU, so objavila dokument, v katerem je predstavljena vizija na področju plačil v EU v prihodnjem petletnem obdobju.

Zadnja leta je bilo dogajanje na evropskem trgu plačil izjemno pestro, saj je prišlo do spremenjenih navad potrošnikov, regulatornih sprememb, pojava novih tehnologij in inovacij ter čedalje večje konkurence s strani globalnih akterjev na trgu plačil. V luči krepitve evropskega trga plačil, mednarodne vloge evra ter suverenosti EU je ključno oblikovanje enotne strategije in dolgoročno vzdržnega poslovnega modela, ki bi ustrezal pričakovanjem vseh deležnikov na evropskem trgu plačil. Uresničitev takšne strategije pa zahteva ustrezno podporo državnih organov in obsežne naložbe s strani komercialnih bank ter preučitev naslednjih vidikov:

  • V središče razvoja trga plačil je potrebno postaviti potrošnike. Potrošniki si želijo predvsem enostavno uporabo različnih plačilnih storitev, enostaven vpogled v svoje osebne in finančne podatke ter varne, konkurenčne in inovativne plačilne rešitve.
     
  • Vzpostaviti je potrebno interoperabilno vseevropsko rešitev, ki temelji na takojšnjih plačilih. Na ta način bi se zmanjšala prevelika odvisnost evropskega trga plačil (predvsem na področju kartičnega poslovanja) od tujih ponudnikov plačilnih storitev, ki predstavljajo potencialno grožnjo evropskemu trgu plačil z ekonomskega, političnega in operativnega vidika ter z vidika varstva osebnih podatkov. Takojšnja plačila morajo biti varna, na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu, s širokim področjem uporabe (POI, e-trgovina, m-trgovina, plačilo računov ter plačila P2P) ter s prepoznavnim logotipom.
     
  • Izkoristiti je treba vse prednosti, ki jih ponuja odprto bančništvo, kar pa je mogoče le ob zavedanju, da tovrstne storitve prinašajo koristi vsem deležnikom v procesu le takrat, ko je zagotovljena varnost ter etična uporaba podatkov. Banke vlagajo v razvoj hitrih, inovativnih in uporabniku prijaznih digitalnih storitev, pri čemer si prizadevajo za enakovredno vključenost vseh uporabnikov ne glede na njihovo digitalno pismenost. Ob tem je zelo pomembno, da znajo konkurirati ostalim (nebančnim) ponudnikom plačilnih storitev.
     
  • Regulatorni okvir plačilnih storitev v EU zagotavlja ustrezno zaščito kupcev, spodbuja konkurenco in inovacije ter zagotavlja skladnost in enotnost plačilnega trga znotraj EU. Regulatorne zahteve, ki s strani komercialnih bank zahtevajo velike investicije, bi morale biti v prihodnje skrbno načrtovane.

V Nacionalnem svetu za plačila (NSP) bomo tudi v prihodnje spremljali evolucijo dokumenta. Več informacij o samem dokumentu ter o ozadju njegovega nastanka lahko najdete tukaj.