Ali veste?

V Sloveniji lahko plačilne storitve oziroma storitve izdajanja e-denarja poleg 243 kreditnih institucij, tj. bank in hranilnic, opravlja še 310 plačilnih institucij in 84 družb za izdajo elektronskega denarja.

Direktiva 2007/64/ES o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD) je z namenom vzpostavitve sodobnega in celovitega pravnega okvirja za plačilne storitve na ravni EU med ponudnike plačilnih storitev zaradi spodbujanja konkurence na tem področju uvrstila tudi plačilne institucije. Plačilne institucije, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev v eni od držav članic, lahko te opravljajo tudi v drugi državi članici po predhodnem obvestilu oziroma notifikaciji njenih pristojnih nadzornih organov. Podobna ureditev na podlagi Direktive 2009/110/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja (EMD2) velja tudi za družbe za izdajo elektronskega denarja.

Dovoljenje Banke Slovenije imajo tri plačilne institucije in ena družba za izdajo elektronskega denarja s sedežem v Sloveniji, pri čemer Banka Slovenija obravnava vse več potencialnih ponudnikov, ki se zanimajo za opravljanje plačilnih storitev ali izdajanje elektronskega denarja. Na podlagi notifikacije v Sloveniji opravlja svoje storitve 307 plačilnih institucij in 83 družb za izdajo elektronskega denarja s sedežem v drugih državah članicah, med njimi pa so tudi tehnološki velikan Google in največji internetni trgovec na svetu Amazon. V preteklem letu je Banka Slovenije prejela rekordno število notifikacij plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja. 

Slika: Število notificiranih plačilnih institucij (PI) in družb za izdajo elektronskega denarja (EMI) v Sloveniji

* Podatki se nanašajo na stanje na dan 1. december 2016.