Uvedba obrazca UPN QR

Banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, so s 3. aprilom 2017 uvedle nov plačilni nalog s kodo QR (UPN QR).

Z uvedbo dvodimenzionalne črtne kode (kode QR) se odpravljajo tehnične pomanjkljivosti pri zapisovanju podatkov v vrstici OCR, s katerimi so se do sedaj srečevali izdajatelji UPN in plačilna mesta. Koda QR, ki vsebuje vse potrebne podatke za izvedbo plačila, zagotavlja njihov avtomatski zajem (tj. ni potrebe po ročnem vnašanju podatkov iz UPN QR na strani bank in plačnikov) ter s tem pravilno in hitrejše procesiranje transakcij. Avtomatski zajem omogoča plačnikom enostavnejše plačevanje, izdajateljem pa pridobitev pravilnih in popolnih podatkov.

Za prehod z obstoječih UPN na UPN QR je predvideno enoletno migracijsko obdobje, to je do 3. aprila 2018. Večina izdajateljev bo na uporabo UPN QR prešla predvidoma do konca leta 2017, do sedaj pa je na njegovo izdajanje pripravljenih približno 70 izdajateljev. Več informacij glede izdajanja in uporabe UPN QR je dostopnih na http://www.upn-qr.si/ in javni spletni strani Združenja bank Slovenije.

* Stališča, izražena v tem prispevku, so stališča avtorja oziroma organizacije, v kateri je zaposlen.