Evropski svet za plačila: Novosti na področju takojšnih plačil

Prej kot v treh mesecih, natančneje 21. novembra 2017, bo v veljavo stopila shema takojšnjih plačil (SCT Inst), ki jo je oblikoval Evropski svet za plačila. Storitve takojšnih plačil bo, še pred koncem novembra 2017, predvidoma ponujalo že več kot 600 ponudnikov plačilnih storitev znotraj območja SEPA.

Ključni lastnosti sheme takojšnjih plačil, o katerih smo pisali že v prejšnjih številkah E-novic, sta dostopnost do storitev plačevanja ves dan in vse dni v letu (24/7/365) ter (skoraj) takojšnja izvršitev plačil, saj celoten proces od odreditve plačilnega naloga s strani plačnika do trenutka odobritve računa prejemnika plačila traja praviloma največ 10 sekund. 

Vir: Spletna stran Evropskega sveta za plačila.

Shema takojšnjih plačil bo v veljavo stopila 21. novembra 2017. Ponudniki plačilnih storitev (banke in hranilnice) bodo imeli možnost k shemi pristopiti in v skladu z njenimi pravili uporabnikom ponuditi storitve takojšnjih plačil.

Pristop k shemi takojšnjih plačil do novembra 2017 so napovedali ponudniki plačilnih storitev iz petih evropskih držav, in sicer Avstrije, Španije, Finske, Italije in Latvije. Ob uresničitvi teh napovedi bo tako – še pred koncem novembra 2017 – storitve takojšnjih plačil predvidoma ponujalo že več kot 600 evropskih ponudnikov plačilnih storitev. Prav tako bo, do novembra 2017, na procesiranje takojšnjih plačil predvidoma pripravljenih sedem večjih klirinških družb. Seznam le-teh ažurira in objavlja Evropski svet za plačila.

Jean-Yves Jacqelin, vodja delovne skupine Evropskega sveta za plačila za razvoj in vzdrževanje shem, kot povsem dosegljivo omenja možnost, da bo do leta 2022 50 odstotkov vseh kreditnih plačil izvršenih v skladu s shemo takojšnjih plačil. Izpolnitev te napovedi pa je odvisna predvsem od ponudnikov plačilnih storitev ter njihove sposobnosti uporabnikom plačilnih storitev ponuditi plačilne produkte z dobro uporabniško izkušnjo.