Napoved dogodkov

  • 9. septembra 2015 bo potekal seminar Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja, ki ga organizira Združenje bank Slovenije.
  • 15. septembra 2015 bo potekal Posvet o kartičnem poslovanju, ki ga organizira Združenje bank Slovenije. 
  • 8. oktobra 2015 bo potekal tradicionalni Posvet o plačilnem prometu – 2015, ki ga organizira Izobraževalni center Združenja bank Slovenije

Avtor prispevka: B. Tomažič, Združenje bank Slovenije

V okviru Odbora za plačilni promet pri Združenju bank Slovenije je bila imenovana posebna delovna skupina za pripravo programa posveta. Ta skupina je pripravila predlog programa, s katerim želi nadaljevati uspešnost lanskega posveta, ko so bili na posvet vabljeni tudi nebančni deležniki in kjer so bile praktično v okviru vseh tem posveta živahne razprave in vprašanja tako s strani predstavnikov bank kot tudi podjetij.

V okviru letošnjega posveta so načrtovane predstavitve novosti, ki jih prinašajo takojšnja plačila, ter spremembe, ki jih prinaša spremenjena direktiva o plačilnih storitvah (PSD2), tako z stališča tretjega ponudnika storitev kot z vidika banke glede sprememb, ki jih prinaša direktiva.

Hkrati bi želeli v okviru posveta pridobiti aktualne informacije s strani podjetij, ki poslujejo doma in v tujini, predvsem z vidika kvalitete plačilnih storitev v Sloveniji v primerjavi s tujino.

Zaključna tema posveta bodo novosti na področju e-računov, predvsem z vidika uvajanja novih e-dokumentov kot tudi z vidika povezovanja bančnega sistema E-račun z drugimi procesorji. Končna verzija programa posveta bo po pridobitvi potrditev udeležbe s strani domačih in tujih predavateljev pravočasno objavljena na javnih spletnih straneh Združenja bank Slovenije ter posredovana vsem članom Nacionalnega sveta za plačila. Posvet bo sicer organiziran v obliki enodnevnega dogodka, lokacija izvedbe pa bo v Ljubljani.