Sestal se je Nacionalni svet za plačila

01/29/2014 / Press release

Na Banki Slovenije je potekal 1. sestanek Nacionalnega sveta za plačila (Svet). Banka Slovenije je predstavila svoje motive in cilje pri oblikovanju Sveta, ta pa je obravnaval in sprejel Poslovnik Nacionalnega sveta za plačila, ki podrobneje ureja delovanje Sveta. V skladu s Poslovnikom bo Banka Slovenije za potrebe dela Sveta vzpostavila tudi posebno spletno stran, ki bo namenjena zagotavljanju transparentnosti delovanja Sveta in obveščanju javnosti o aktualnih tematikah s področja dela Sveta.

Svet je obravnaval informacijo o ustanovitvi Odbora za plačila malih vrednosti v eurih s strani Evropske centralne banke, v povezavi z migracijo starih (nacionalnih) plačilnih instrumentov (kreditnih plačil in direktnih obremenitev) na plačilne instrumente enotnega območja plačil v eurih (angl.: Single Euro Payments Area – SEPA) pa sta bili na sestanku obravnavani še problematika direktnih obremenitev SEPA v Sloveniji ter migracija na SEPA in zahteve Uredbe (EU) št. 260/2012.

V okviru zadnje omenjene tematike so bili člani seznanjeni s predlogom Uredbe Evropske komisije, ki spreminja Uredbo (EU) št. 260/2012, v skladu s katerim se bo rok za migracijo na plačila SEPA (uveljavitev standarda plačilnih sporočil ISO 20022) s prvotnega datuma, tj. 1. 2. 2014, podaljšal za šest mesecev. Predlog Evropske komisije je posledica dejstva, da nekatere države evroobmočja ne bodo uspele pravočasno zaključiti migracije plačil na SEPA, ki je v Sloveniji praktično zaključena, kar Slovenijo uvršča v sam vrh med državami evroobmočja. Navkljub pričakovanemu formalnemu podaljšanju roka za dokončanje migracije Banka Slovenije vse deležnike na trgu plačilnih storitev, ki jih migracija plačil na SEPA zadeva in ki je še niso zaključili, spodbuja k temu, da postopke migracije zaključijo v predvidenih rokih.

Kaj je Nacionalni svet za plačila?

Nacionalni svet za plačila je Banka Slovenije vzpostavila s ciljem podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji. Usmerjal in usklajeval bo razvoj glede na spremembe v mednarodnem okolju. Znotraj Sveta se ob prisotnosti Banke Slovenije in drugih državnih organov srečujeta strani ponudbe in povpraševanja na trgu plačilnih storitev, usklajuje interese, določa prednostne naloge ter razrešuje morebitna nesoglasja. V Svetu sodelujejo deležniki, ki jih je Banka Slovenije povabila k sodelovanju na podlagi ocene, da lahko strokovno prispevajo k uveljavitvi družbeno učinkovitih plačil, in sicer: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Banka Koper d. d., Bankart d. o. o., Davčna uprava Republike Slovenije, Efunds International Limited, plačilni sistemi, podružnica v Ljubljani, Gospodarska zbornica Slovenije, Intesa Sanpaolo Card – procesiranje plačilnih kartic in razvoj d.o.o., Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Nova Kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Slovensko zavarovalno združenje, Trgovinska zbornica Slovenije, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Javna agencija Republike Slovenija za varstvo konkurence, Združenje bank Slovenije in Zveza potrošnikov Slovenije.

 

K sodelovanju v Svetu lahko na podlagi argumentirane vloge pristopijo tudi deležniki, ki izpolnjujejo s Sklepom o vzpostavitvi Nacionalnega sveta za plačila določene kriterije in jih Banka Slovenije k sodelovanju ni pozvala sama.