Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2014

03/23/2015 / Press release

V Banki Slovenije smo tudi v letu 2014 izvedli raziskavo o dostopnosti finančnih virov za podjetja. Osredotočili smo se na mala in srednja podjetja (MSP) ter štiri dejavnosti: industrija, gradbeništvo, trgovina in storitve.

Raziskava na reprezentativnem vzorcu podjetij je med drugim pokazala, da plačilna nedisciplina ostaja dejavnik, ki najbolj omejuje poslovanje MSP. Sledijo stroški proizvodnje ali dela, predpisi, konkurenca in dostopnost do financiranja.

Ugotovitve raziskave so v celoti dostopne v dokumentu Raziskava o dostopnosti finančnih virov 2014.