Podelitev nagrad Banke Slovenije za magistrska in doktorska dela v letu 2015

10/28/2015 / Press release

V avli Banke Slovenije je danes potekala tradicionalna podelitev nagrad za magistrska in doktorska dela študentov slovenskih univerz. Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo je na podlagi vseh prejetih del na razpisani natečaj izbrala sedem del, ki jih je Banka Slovenije nagradila.
Nagrade se podeljujejo za spodbudo raziskovalnega dela študentov na področju ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ, finančnega prava in finančnega prestrukturiranja. Nagrade za zaključna dela Banka Slovenije podeljuje ob obletnici uvedbe slovenskega tolarja in na ta način počasti slovesni datum.
Nagrajence in prisotne je nagovoril guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec. Guverner je skupaj z Mejro Festić, predsednico Komisije Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo, nagrajencem podelil nagrade in jim čestital.

Nagrade so letos prejeli:

Boštjan ZRIM, magister znanosti Fakultete za management Univerze na Primorskem, za magistrsko delo "Povezanost strukture kapitala in propadanja slovenskih podjetij: primer predelovalne in gradbene dejavnosti", ki je nastalo pod mentorstvom izr.prof.dr. Primoža Dolenca.

Niko ČIČAK, magister ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Measuring systemic risk in banking: the case of the Eurozone", ki je nastalo pod mentorstvom red.prof.dr. Marka Košaka.

Jasmina KOLAR, magistrica matematike Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, za magistrsko delo "IRB bonitetni model za slovensko prebivalstvo", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Draga Bokala.

Matej OJSTERŠEK, magister ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "The Short-Term Effect Of Economic Releases On The Exchange Rate Movements", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Vasje Ranta.

Blaž RUGELJ, magister matematike Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Transformacija proporcionalnega hazarda", ki je nastalo pod mentorstvom red. prof. dr. Romana Drnovška

Denis JURIČIČ, doktor znanosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo "Proučevanje zvez med finančnimi kazalniki in uvedbo insolvenčnega postopka", ki je nastalo pod mentorstvom red. prof. dr. Metke Tekavčič in izr. prof. dr. Marka Pahorja.

Marko RIKATO, doktor znanosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo "Empirična analiza zasebnega kapitala: uspešnost poslovanja, izbira investicij in cena agentov plasiranja", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Aleša Berk Skoka in prof. dr. Ludovica Phalippouja.