Sporočilo za javnost - Umar predstavlja analizo ocene učinkov strukturnih ukrepov v Sloveniji

03/15/2016 / Press release

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je v sodelovanju z Banko Slovenije in Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) pripravil razpravo in analiziral ukrepe, ki naslavljajo ključne izzive Slovenije, zlasti doseganje trajne in stabilne gospodarske rasti ter dolgoročno vzdržno stanje javnih financ. Na spletni strani Umar je predstavljena celotna analiza Ocene učinkov nekaterih strukturnih ukrepov v Sloveniji in prezentacije.