Finančni vzvod

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/637 z dne 15. marca 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z javnim razkritjem informacij iz naslovov II in III dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s strani institucij ter o razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1423/2013, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1555, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/200 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2295 (UL L št. 136 z dne 21. aprila 2021) – uporaba od 28. junija 2021
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/451 z dne 17. decembra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 (UL L št. 97 z dne 19. marca 2021) – uporaba od 28. junija 2021

 

 


ECB akti

  SL EN

Sklep Evropske centralne banke (EU) [2021/1074] z dne 18. junija 2021 o začasni izključitvi nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank iz mere skupne izpostavljenosti glede na pandemijo COVID-19 in razveljavitvi Sklepa (EU) 2020/1306 (ECB/2021/27) (UL L št. 230I z dne 30. junija 2021) – v uporabi do 31. 3. 2022

-  ECB’s Governing Council confirms that exceptional circumstances continue to justify leverage ratio relief (18 June 2021) – v uporabi do 31. 3. 2022/


 

 

Ostalo

  SL EN
ECB will not extend capital and leverage relief for banks (10 February 2022) /

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o možni razširitvi okvira za blažilnik količnika finančnega vzvoda na druge sistemsko pomembne institucije (DSPI) ter o opredelitvi in izračunu mere skupne izpostavljenosti, vključno z obravnavo rezerv centralne banke (COM(2021) 62 final; 16. februar 2021)

EBA Report on the Leverage ratio requirements under Article 511 of the CRR (EBA-Op-2016-13; 3 August 2016)                                                                                                              /