Pravna podlaga

Raziskovanje izvajamo na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01), vsakoletnega Letnega programa statističnih raziskovanj ter člena 5.1. Statuta Evropske centralne banke in Evropskega sistema centralnih bank.

Raziskovanje je v skladu z Sklepom ECB z dne 17. aprila 2007 o sprejetju izvedbenih pravil v zvezi z varstvom podatkov v Evropski centralni banki (ECB/2007/1), Uredbo (ES) št. 45/2001 evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (Uredba (ES) št. 45/2001) ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Anketirani imajo brez dodatnih stroškov vedno pravico poiskati pomoč pri Evropskemu nadzorniku za varstvo osebnih podatkov (v skladu z 32. členom Uredbe (ES) št. 45/2001), pri uradni osebi ECB-ja za varstvo podatkov (v skladu z Sklepom ECB/2007/1) in pri informacijskem pooblaščencu (v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov).

Več o tem na spletiščih: