Statistika javnih financ

Smernica ECB z dne 25. julija 2013 o statistiki državnih financ (prenovitev) (ECB/2013/23) (Uradni list EU, št. L2/2013 in L267/14)