Multilateralni kliring Activa

Multilateralni kliring Activa je plačilni sistem, v okviru katerega se izvajata obračun in poravnava denarnih terjatev in obveznosti iz naslova transakcij s kartičnimi produkti Activa v Sloveniji (kreditne in plačilne kartice MasterCard, Visa, Activa ter debetne kartice Maestro, Cirrus in Visa Electron). Upravlja ga Banka Intesa Sanpaolo d. d.

Obračun denarnih terjatev in obveznosti izvaja Banka Intesa Sanpaolo d. d., medtem ko poravnavo denarnih terjatev in obveznosti izvaja Banka Slovenije enkrat dnevno na poravnalnih računih udeležencev v plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija.