Schroder & Co Ltd

100 Wood Street, London, EC2V 7ER www.schroders.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 7. trgovanje za svoj ali tuj račun
  • 8. udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev
  • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2014/65/ES (MiFIDII)