Gatehouse Bank plc

125 Old Broad Street, London, EC2N 1AR www.gatehousebank.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov