Coventry Building Society

Oakfield House, Binley Business Park, Coventry CV3 2YR www.coventrybuildingsociety.co.uk

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC
  • 5. izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (npr. kreditnih kartic, potovalnih čekov in bančnih menic)