Arbuthnot Latham & Co Ltd

20 Ropemaker Street, London EC2Y 9AR www.arbuthnotlatham.co.uk/

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
  • 12. hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji
  • 14. oddajanje sefov