Württembergische Hypothekenbank AG

Büchsenstraße 26 D-70174 Stuttgart www.wuertt-hyp.de

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 7. trgovanje za svoj ali tuj račun