Intesa Mediofactoring S.p.A.

Via Carlo Poma 47 I-20129 Milano www.mediofactoring.it

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 6. garancije in prevzete obveznosti