Zagrebačka banka d.d., Zagreb

Trg bana J. Jelačiča 10, HR-10000 Zagreb www.zaba.hr

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC