Strategija makrobonitetne politike

Banka Slovenije s strateškimi dokumenti vzpostavlja operativni okvir makrobonitetne politike in makrobonitetnega nadzora nad bančnim sistemom.

Smernice makrobonitetne politike Banke Slovenije pojasnjujejo povezave med končnim ciljem in vmesnimi cilji makrobonitetne politike; instrumenti in vmesnimi cilji makrobonitetne politike ter najpomembnejšimi kazalniki sistemskih tveganj in vmesnimi cilji.

 

Strateški okvir in smernice

Dokument Makrobonitetna politika za bančni sektor - strateški okvir izhaja iz institucionalnega okvira in gospodarskih okoliščin v Sloveniji ter določa podroben strateški okvir za uresničitev končnega in vmesnih ciljev makrobonitetne politike z uporabo instrumentov pod neposrednim nadzorom Banke Slovenije. Sistem za spremljanje pojava sistemskih tveganj, ki je že vzpostavljen ali bo uveden v bližnji prihodnosti, je povezan z načeli, ki bodo usmerjala uporabo, deaktivacijo ali kalibracijo makrobonitetnih instrumentov. Že uveljavljeni mehanizmi usklajevanja s pristojnimi organi na nacionalni ravni in na ravni EU so predstavljeni v tem dokumentu. Besedilo poleg tega predstavlja politiko komuniciranja, ki bo povečala preglednost in odgovornost makrobonitetne politike Banke Slovenije.

Dokumenta posodobljena 10. 1. 2017.

 

Pretekli dokumenti: