Registri preklicanih potrdil

Veljavnosti registrov preklicanih digitalnih potrdil izdajateljskih strežnikov overitelja so:

Izdajateljski strežnik overiteljaObdobje veljavnosti CRLPogostnost objav CRL
Banka Slovenije Root CA1 letoVsako leto
Banka Slovenije Ent SUB CA (celoten register)7 dniVsake 4 dni
Banka Slovenije Ent SUB CA (spremembe)1 danVsak dan

Nov register se objavi pred potekom veljavnosti starega.   Ob preklicu potrdila se nov register preklicanih digitalnih potrdil objavi v roku obdobja veljavnosti zadnje objave registra.   Register preklicanih digitalnih potrdil je objavljen najkasneje 60 minut po kreiranju novega registra.   Registri preklicanih potrdil vsebujejo naslednja osnovna polja:

  • Version: V2
  • Signature: Overiteljev podpis
  • Issuer: Razločevalno ime
  • thisUpdate: Čas izdaje registra
  • nextUpdate: Čas izdaje naslednjega registra
  • revokedCertificate: Serijske številke preklicanih potrdil

Vsakokrat veljaven register preklicanih digitalnih potrdil je objavljen na naslovih:

Related