Seja Nacionalnega sveta za plačila

25. novembra 2016 je bila 6. seja Nacionalnega sveta za plačila, na kateri so člani med drugim vzpostavili delovno skupino, ki bo obravnavala vprašanja, povezana z implementacijo nove Direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2) v slovenski pravni red. Gradiva seje so dostopna na tej povezavi.

Na seji so bili prisotni seznanjeni z novostmi, ki jih na področju plačilnih storitev prinašata nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in PSD2, ter predvidenim načinom implementacije omenjene direktive v slovenski pravni red. Prav v povezavi s slednjim so člani Nacionalnega sveta za plačila z namenom, da se zainteresirane deležnike trga plačilnih storitev v Sloveniji čim bolj vključi v pripravo zakona, ki bo implementiral PSD2, potrdili predlog oblikovanja delovne skupine Nacionalnega sveta za plačila.

Na seji je bila obravnavana tudi tematika vzpostavitve rešitev za takojšnja plačila v Sloveniji, v okviru katere sta predstavnika družb Bankart in Banke Koper predstavila aktivnosti, ki ju v obeh družbah izvajajo za vzpostavitev rešitev za takojšnja plačila. Poleg navedenega sta predstavnika pristojnih delovnih teles Združenja bank Slovenije članom Nacionalnega sveta za plačila predstavila napredek na področjih (i) uvedbe nove optično čitljive kode (QR) na obrazec univerzalnega plačilnega naloga in (ii) oblikovanja rešitve za elektronska soglasja v shemah direktnih obremenitev SEPA v Sloveniji.